Vårt parti

I Värmland är vi ungefär 4000 socialdemokrater uppdelade i länets 16 kommuner. I hela landet är vi över 100 000 partimedlemmar. Tillsammans är vi engagerade i allt från kulturföreningar och fackliga s-föreningar till internationella projekt och kommunala nämnder.

På kommunal nivå är vi organiserade i s-föreningar och arbetarekommuner. På regional nivå i partidistrikt med styrelse och verkställande utskott. I riksdagen är fem av de sammanlagt 13 socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Värmland. I Europaparlamentet finns fem svenska socialdemokrater Gemensamt jobbar vi alla, oavsett var vi är aktiva, för minskade klyftor och en förbättrad välfärd.

Bli medlem du också!

Vi behöver alltid bli fler som står upp för rättvisa villkor och alla människors lika värde. Som medlem kan du delta i det politiska arbetet och vara med och göra skillnad. Genom partimedlemskapet får du också möjlighet att delta i spännande aktiviteter och lära känna nya människor.Så länge det finns orättvisor kommer vi att fortsätta engagera oss för ett rättvist samhälle.