Styrelsen

Denna sida uppdateras efter att protokollet från årsmötet 2016 är justerat.

Ordf Hans Jildesten

Kassör Ingrid Resare

Studieledare Lennart Johansson

Ledamöter: Christina Skogström, Glenn Aspnes, Aurea Karlsson, Leif B Persson
och Christoffer Andersson
Ersättare: Eva-Lotta Eriksson, Thomas Backelin och Steve Nilsson         

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-27 17:00