Valprogram

 SOCIALDEMOKRATERNA

           Valmanifest

                2014-2018

Storfors en bra kommun att bo och verka i

        – Framgång kräver rättvisa –

Vår utgångspunkt är

att vi är starkare tillsammans. Vi vill skapa ett möjligheternas land för alla.
Det är vårt stora gemensamma framtidsprojekt, som vi bygger med solidariteten som fast grund.

Ansvar för ekonomin

Ordning och reda i ekonomin ger oss möjlighet att själva bestämma vad vi vill eller inte vill göra. Planer för att åtgärda eftersatt underhåll skall tas fram och vi kommer att arbeta vidare med att ytterliggare minska kommunens energiförbrukning.

Samarbete

Samarbete och samverkan, inom alla områden skall vidareutvecklas. Det är en nödvändighet och det skapar också möjligheter. Arbetet med vår Vision, skall fortsätta under mandatperioden.

Delaktighet och inflytande

De som de kommunala verksamheterna är till för, våra kommuninvånare, företag, föreningar m fl, skall vara utgångspunkten för verksamheternas planering. Vi vill utveckla medborgardialoger och medlemsinflytande på olika sätt.

Utveckla vård och omsorg

Vi socialdemokrater vill verka för att ge "liv till åren". Den enskilde individens förmåga till självbestämmande skall respekteras för att trygga förutsättningarna för ett självständigt, värdigt och rikt liv.Då skapas möjligheter för både människa och samhälle att växa och utvecklas. Vi kommer aktivt att motverka vinstdrivande affärsverksamhet inom vård och omsorg

Barn och unga i Storfors

Vi socialdemokrater lovar att barn och unga i Storfors, även i fortsättningen kommer att ges goda förutsättningar för en meningsfull fritid genom BUS- verksamheten. Vi vill också genom olika ungdomsprojekt, underlätta för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Skola

Vi vill jobba vidare med "regionens bästa skola" och vi vill att skolan ska ges ännu bättre förutsättningar för att vidareutveckla sin pedagogik. Vi kommer att fortsätta undersöka möjligheterna att bygga en miljöeffektiv landsbygdsskola.Vi vill värna om skolans demokratiprojekt och inte ta ut avgifter för del-tagande. Elever i behov av särskilt stöd, skall ges den hjälp de behöver.

Kultur i Storfors kommun

Vi socialdemokrater vill att kulturlivet ska få ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Vi skall vidareutveckla Folkets Hus, Kulturhuset, till ett attraktivt och kreativt kulturcentrum för alla föreningar. Vi skall verka för att avgifterna, inte skall vara ett hinder för deltagande i kulturaktiviteter. Vi vill också stödja nya föreningar. Vi vill bidra till att Seniorernas hus i Storfors, skall kunna leva vidare. Vidgat samarbete med byalag och hembygds-föreningar, är en förutsättning för utveckling på landsbygden.

Folkhälsoarbetet

Vi ska intensifiera folkhälsoarbetet i Storfors och verksamheten skall ha en
egen budget avsatt för arbetet.

Trygghet

Genom ett trygghetsprogram och kommunalt säkerhetsarbete, skall Storfors
vara en trygg och säker kommun att bo i.

Näringsliv och arbete

Underlätta och ge förutsättningar för nyetableringar av företag och
verksamheter.
Aktivt arbeta med kontinuerliga företagsbesök.
Initiera ungdomsprojekt i syfte att underlätta för ungdomar på arbetsmarknaden.
Vidareutveckla turismen inom kommunen, med Bergslagskanalen som den stora resursen.Arbeta vidare med jämställdhetsfrågan om möjligheten till heltidsarbete för kommunen anställda.

Våra förutsättningar

Våra förutsättningar för att kunna genomföra det vi vill i Storfors, påverkas naturligtvis av vilka som styr Landstinget i Värmland och Region Värmland. Vilken majoritet som sitter i riksdagen och vilka som sitter i regeringen, har avgörande betydelse för hur vi kan lyckas med att genomföra våra ambitioner.

Politik är att vilja.

Men det är också att välja och kunna förändra. Vi har gjort våra prioriteringar.

Mer information

Du kan kontakta oss på telefon eller på mail:
hans.jildesten@storfors.se         070-6065152

glenn.aspnes@storfors.se         070-2585664

lennart.johansson@storfors.se  070-6665118

www.socialdemokraterna.se/storfors

– Framgång kräver rättvisa –

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-26 14:53