landstingspolitiken

Januari 2012

Vi ser att landstinget i Värmland står inför stora utmaningar. Det handlar om minskade resurser och större utgifter. En matematik som inte går ihop, framförallt inte med en borglig landstingsmajoritet som tycks agera utifrån att det inte finns något problem. Utvecklingen med ökande kostnader i verksamheten har pågått under hela 2011 utan att det tagits några politiska initiativ i syfte att komma tillrätta med problemen.  Istället kom i sista sekunden ett nytt budgetförslag för 2012 på bordet, med en skattehöjning på 45 öre, som vi i oppositionen överhuvudtaget aldrig informerats om och än mindre hunnit diskutera. För oss är en skattehöjning ett stort och viktigt beslut, som måste föregås av en bred förankringsprocess i de politiska partierna och med de värmländska kommunpolitikerna. En skattehöjning måste även föregås av en noggrann planering och beredning. Men av detta såg vi inte inget.

Under den tid vi Socialdemokrater satt i majoritetsställning var vi tydliga med att vi inte slarvar med ekonomin. En stark ekonomi är förutsättningen för en trygg och bra sjukvård för värmlänningarna. Detta vill vi fortsätta med under vår tid som opposition. Ordning och reda kommer att vara ledorden som ska färga vår tid som opposition. Varje använd krona ska vara nödvändig att använda. Vi kommer att ifrågasätta alla förslag till förändringar som inte kan motiveras utifrån perspektivet ”God Ekonomisk Hushållning”.

Vi har bedrivit ett systematiskt arbete över flera år i syfte att utveckla ledningen och styrningen och rollfördelningen mellan politik och förvaltning. Tanken har varit att politiken ska ägna sig åt mål och uppföljning medan tjänstemännen ska se till att politikens mål uppfylls och redovisas. Vi menar att detta förhållningssätt varit en avgörande förutsättning för de positiva resultat som uppnåtts och inte minst för den låga kostnadsutvecklingen. Efter ett år med den nya 6-partimajoritet ser vi att ledningsproblemen hela tiden ökar. Vi opponerar mot detta och kommer att fortsätta med vår linje, där politiken inte ska lägga sig i detaljer eller försöka konkurrera med tjänstemännen om vem som vet bäst.

Ofta hörs kraven på en ökad valfrihet i sjukvården. De borgerliga partierna menar med detta  att det skall finnas fler utförare inom vården som skall öka mångfalden av utförare och friheten för medborgarna att välja utförare. Detta kan självfallet vara rätt i vissa delar av landstingets verksamhet, men samtidigt har landstinget ett samhällsansvar för alla värmlänningar, även för de som har svårt att välja.

Vi tror inte på en sjukvård som betalas via försäkringar och där insatserna styrs av plånboken. Vi tror inte heller på ett system där människor med medfödda funktionsnedsättningar inte får teckna sin försäkring och riskerar att bli utan hjälp. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Den vård samhället ger ska vara så bra och tillgänglig att privata försäkringar inte behövs.

Det finns en allt större risk att gräddfiler skapas inom sjukvården, där privata försäkringar tar sig förbi den vårdkö som finns. Den sammanhållning som finns mellan primärvården och det förebyggande arbetet kommer att rubbas ju fler som inte strävar åt samma håll. Detta ökar risken att fler hamnar "mellan stolarna".

Nu finns nya idéer om att även specialistläkarvården ska få väljas fritt. Både remissfrihet för patienterna och etableringsfrihet för vårdföretagen diskuteras. Vi kommer även i dessa frågor att agera utifrån principen om att den som har störst behov av vården skall få den först. Vi kommer att protestera mot förslag som handlar om att vårdföretagen ska få välja vilka delar av landstingets nuvarande verksamhet de vill tjäna pengar på och vi kommer att slåss för att alla värmlänningar, oavsett var de bor eller vad de har för inkomst, ska ha samma möjlighet att få hjälp av specialister, efter behov.

Däremot är vi positivt inställda till att samverka med privata vårdföretag, när vi ser att det finns kvalitetsvinster eller effektivitetsvinster för patienterna eller värmlänningarna i stort.  


Ulric Andersson, oppositionsråd
Christina Wahrolin, oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-28 11:04