1 maj 2010

Läs Ann-Kristines 1 maj tal

1 maj 2010 i Storfors och Kristinehamn
 
Vi bygger landet i gärning och ord,
röjer dess tegar och plöjer dess jord.
Vi bärgar skörden som åkrarna gav,
timret ur skogen och fångsten ur hav.
 
Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem.
 
Vi är fabrikens och plogarnas män,
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar,
skapade lyckan och höll henne kvar.
 
Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan, i svält och armod

nu bygger vi den nya tid

 

Första maj KAMRATER det är vår dag då vi samlas på torg i Folkets hus och Folkets park, Våra fanor lyser lika röda som de alltid gjort,

Och manar till solidaritet, rättvisa och kamp för alla människors lika värde,

 

Det är också en internationell högtidsdag, runt om i världen samlas folk. Kampen ser olika ut men det handlar likväl om människors lika värde, om rättvisa, om solidaritet, om rätten att jobba fackligt och politiskt,

 

Saker vi tar som självklara här i Sverige men som inte finns i andra delar av världen.

 

Mötesdeltagare

Sången jag inledde med får vara ledstjärnan i mitt tal, det är nu vi ska forma och bygga den nya tid, våra förfäder har varit med och byggt landet som högern nu håller på att rasera.

 

De arbetade och slet för att bygga Sverige och resurserna kom från berget, jorden, skogen, vattnet.

 

Kamrater

Den borgerliga regeringen satte sig vid ett dukat bord när den tog över regeringsmakten 2006.

 

Jo, jag vet, allt var inte bra hösten 2006. Vi socialdemokrater förlorade valet på jobbfrågan.

 

Socialdemokratin fick en hemläxa som handlade om hur den fulla sysselsättningens politik skulle kunna återupprättas och nu är hemläxan klar, vi lämnar gemensamma rödgröna besked varje vecka hur vi vill tillsammans ska återupprätta jobbpolitiken och kampen för den fulla sysselsättningen. Inget annat är gott nog!

 

Mötesdeltagare, kommer ni ihåg vad Reinfeldt sa i valrörelsen 2006?

”Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi valet i höst 2006 kommer vi i valet 2010 (NU) att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb!” 

Hur ser då betyget ut?

 

Jo, vi har massarbetslöshet, fler än 100 000 arbetslösa idag än 2006, ungdomsarbetslösheten är nästan högst i EU, i det s k utanförskapet finns det 70 000 fler än 2006, och socialbidragskurvan stiger katastrofalt. Barnfattigdomen ökar kraftfullt. Och detta i Sverige efter snart 4 årigt borgerligt styre.

 

Det är betyget av deras politik.

 

Och deras storartade idé i valrörelsen 2006 och alltsedan dess var att det så kallade UTANFÖRSKAPET skulle bekämpas.

 

Men när de borgerliga ska beskriva det stora utanförskapet räknar man in alla sjukskrivna, man räknar in alla utslitna förtidspensionärer, studerande och föräldralediga.

Det borgerligheten beskriver är inte utanförskapet: Det är välfärssamhället.

 

Och när den borgerliga regeringen säger sig bekämpa utanförskapet är det i själva verket välfärdssamhället man bekämpar.

 

Vår uppgift är att försvara det med näbbar och klor

.

Strävan till jämlikhet är tillsammans med full sysselsättning de politiska mål som tydligast skiljer oss socialdemokrater från liberalerna och borgerligheten.

 

”Endast det bästa är gott nog åt folket”, som en av socialdemokratins förgrundsgestalter Gustav Möller formulerade det.

 

Löneskillnaderna ska utjämnas. Välfärdstjänster som utbildning, vård och omsorg ska alla få del av efter behov och oberoende av tjocklek på plånbok.

 

I länder som saknar jämlikhetsambitioner och där klassklyftorna är djupa, är också personliga friheten mindre.

 

Kamrater,

 

i år är DET ett ödesval, det säger vi inför varje val MEN i år är det verkligen det. Det handlar om vilket Sverige vi vill se i framtiden, får den borgerliga regeringen sitta i 4 år till så lovar jag att vi får se ett helt annat Sverige än du, jag och många, många fler med oss vill se.

 

Nu är det viktigt att vi pratar med folk berättar varför just du och jag är socialdemokrat och vilket Värmland vi vill se. 

 

Du behöver inte kunna politiken på dina fem fingrar MEN du ska känna dig trygg i varför just du har valt att bli medlem och vid valet välja socialdemokratin.

Jag lyssnade på den kloke mannen och förre partisekreterare i Norska Arbeiderpartiet Martin Kollberg

 

Han beskrev den nordiska socialdemokratins 100-åriga arbete med ett samhällsbygge för hela folket, med starka samhälliga institutioner som gör att folk är trygga och vågar mer. Detta ger frihet för hela folket. Och vi har mycket gemensamt i nordiska socialdemokratin.

 

För mig handlar det just om att det är hela folket, alla människors lika värde, att alla människor ska kunna förverkliga sin livsdröm, att alla ska kunna studera vidare om man vill, att ingen ska ses ner på och som passar till de ”sämsta” jobben.

 

Jag har fått detta med modersmjölken. Min mamma har berättat sin livshistoria för mig och det är min mormors öde som ger mig ilskan över orättvisorna och klassklyftorna,

 

Det är min mammas dröm som aldrig blev uppfylld som driver mig i politiken.

 

(Borgarnas politik)

Vi ser vad som händer idag och vi får inte blunda för det, viktigt att se det systemskiftet som är på gång inte minst genom alla förslag som drivs igenom av den moderatledda regeringen.

 

Många av besluten togs redan 2006-2007 innan krisen kom. Så skyll inte på finanskrisen utan stå för besluten.

 

Vi får utgå från att de vill ta ifrån sjuka människor sjukpenningen och försäkringen ett visst datum. Annars behöver ingen göra så.

 

Vi får utgå från att de vill sälja ut Sverige och att vi inte ska äga tillsammans NEJ, Sverige ska ägas. Ta apoteket, vad blir bättre med att när vi går o köper penicillinet går pengarna till Spanien eller var företaget har sin bas.

 

Vi får utgå från att de vill sänka skatterna mest för den rikaste procenten som idag får ut mer än de 25 % som tjänar minst får tillsammans.

 

Min mamma, fattig pensionär är med och betalar min skattesänkning. Och borgarna lånar dessutom till fortsatta skattesänkningar. Det är klassisk högerpolitik

 

Vi får utgå från att de vill försvaga facket och göra balansen på arbetsmarknaden snedvriden eftersom de fördyrar att vara med i facket och a-kassan. Vi ser hur arbetsgivarna skruvar upp tonläget, man säger Mer makt åt oss - ingen Makt till facket.

 

Regeringen gör a-kassan dubbelt så dyr för många - men bara hälften så bra och det öppnar upp för en ny låglönemarknad i Sverige. Det är också gammal klassisk högerpolitik. Kom ihåg att högern har i alla år sagt nej till alla förbättringar för den vanlige löntagaren.

 

Det är politik för dem som står på toppen, de redan välbeställda

 

Det handlar om ökade klyftor genom skattesänkningar som sjuka, arbetslösa och pensionärer ska vara med och betala.

 

Skattesänkningar som borgarna säger skulle syfta att fler fick jobb, istället har klyftorna ökat och hundra tusen fler än 2006 är utan jobb.

 

Det mina vänner är en bedrift av högsta moderata slag

 

Jag tycker vi ska fråga dem som är nöjda med sin sänkta skatt om han för det är oftast en HAN som fått största skattesänkningen, om han tycker det är rätt att det är sjukskrivna o arbetslösa ska betala den sänkta skatten.

 

Fråga vad de tycker om välfärdsamhället med en bra sjukvård för alla, är det bra eller dåligt, fråga hur de tror att det betalas?

 

Fråga om skolan, barn får gå i skolan med bra undervisning för alla oavsett plånbok med fri lunch och sen vidare i gymnasiet o in på högskola/universitet. Fråga om det är bra?

 

Fråga om de tror att de kanske kan bli sjuka nån gång och vilken ersättning de då vill ha?

Fråga om vad som händer när de förlorar jobbet, vad blir det då?

 

MEN

Om de inte tror att de blir sjuka, om de inte tror att de kan förlora jobbet,

om de tror att de kan betala sjukvården mer själva eller tycker det är ok att välbeställda får gå före i kön och att det är skillnad på vård och vård, att de vill ha egna sjukförsäkringar genom försäkringsbolag

 

och att de ska kunna köpa sig barnomsorgsplats eller ”köpa” en piga som sköter barnomsorgen åt dem.

 

Tycker de allt detta då ska de rösta på moderaterna för det är precis ett sådant samhälle vi är på väg att få.

 

Och får moderaterna fortsätta leda Sverige i 4 år till då får ni se ett helt annat, kallt, kyligt, klara dig själv samhälle som växer fram. Då kan du anställa din egen ”piga”. (gå ut med hunden också)

 

(Vår politik)

Vi vill något helt annat, vi tror på social demokrati, vi heter faktiskt Socialdemokraterna! Vi tror på alla människors lika värde, vi tror på solidaritet, vi tror på jämlikhet och rättvisa.

 

Som ger FRIHET för alla inte bara för några. Ett samhälle med starka institutioner det är ett samhälle som ger frihet för individen.

Ett sådant samhälle står vi för

 

KAMRATER

Den socialdemokratiska arbetslinjens mål är – måste vara - full sysselsättning.

Den tar sikte på att stärka människan och öka den enskildes frihet.

Den vill höja människors kompetens med hjälp av skolsystemet.

 

Den bygger på aktiv arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsutbildning.

 

Den främjar livslångt lärande.

 

Den tar sikte på att jämna ut löneskillnader och på att alla skall kunna leva ett gott liv på sin lön.

 

Den vill förverkliga det goda arbetet.

 

Detta är den socialdemokratiska arbetslinjen. Arbetet är grunden för vårt välstånd. Men vi lever inte för att arbeta. Vi arbetar för att kunna leva.

Och alla har rätt att leva när de arbetar.

 

Detta är BASEN I vår politik som gör att vi kan utveckla välfärdsamhället vidare.

 

MÖTESDELTAGARE

 

Vi ska

Alltså utveckla den svenska välfärdsmodellen genom ökad trygghet för alla.

* Blir du sjuk finns sjukförsäkringen med ett människovänligt system där du kan få vara sjuk för att sedan bli frisk utan att tvingas ut på öppna arbetsmarknaden. Och ersättningsnivån SKA höjas så att den ger en bra trygghet mot inkomstbortfall vid sjukdom.

 

* Blir du arbetslös finns a-kassan med klokt regelverk som gör att om du förlorar jobbet ändock kan känna dig trygg, du ska inte behöva bli drabbad och få gå från hus och hem. Ersättningen ska höjas så att livet inte slås i spillror om du råkar förlora jobbet.

 

Och kostnaden för att vara med i a-kassan ska vara lika för alla och ligga på en nivå som gör att alla har råd att vara med..

 

* Pensionen ska låta pensionärerna vara pensionärer o kunna leva ett gott liv efter ett hårt arbetsliv. Och KAMRATER pension ska beskattas lika som lön

 

 

 

Vi ska se till

 

Att skatterna betalas efter bärkraft till dem med behov.

Skatten är med och betalar det välfärdsamhälle vi socialdemokrater vill utveckla vidare. Skatten är den bästa omfördelaren som tänkas kan. Det är Rättvis fördelning, alla är med och betalar efter inkomst.

 

Jag har inga problem med att ta debatten om höjd skatt eftersom jag vet att skatten går till att göra samhället bättre för alla att leva i, att minska klyftorna och göra barnen tryggare och våra gamla får en livskvalitet utan att behöva tjock plånbok o köpa dig din trygghet.

 

Och intressant att notera i sammanhanget är när man läser borgerlig press där retoriken går ut på att det blir en rödgrön skattechock som kommer att skada Sverige rejält.

Men att den moderatledda regeringen sänkt skatterna med 100 miljarder kronor som HAR skadat Sverige rejält och urholkat välfärden, gjort samhället mer otryggt och ökade klyftor är det ingen som säger ett knyst om.

 

Men är det inte så att när det berör en själv så tiger man still. De gillar sina skattesänkningar som pensionären, sjuka och arbetslösa är med och betalar.

 

Vi ska

investera i att bygga nytt, bygga om, ROT ska gälla även hyresfastigheter i miljonprogrammen o även t.ex. skolor.

 

Vi måste rusta upp, göra om, energieffektivisera. Och tänk så många arbetstillfällen som kommer och tänk så mycket gott för de som bor där och tänk så mycket bra för miljön i hela Sverige/Värmland.

Samtidigt ska vi investera i vägar, järnvägar inte minst för att kunna frakta mer gods på järnväg istället för på väg. Vi ska utveckla kollektivtrafiken för det gynnar miljön och framtiden o möjlighet att bo och leva i hela Värmland.

 

Vi måste

Utveckla välfärdsektorn och då tänker jag på kommunerna och landstinget som sköter det viktigaste vi har. Våra barn och gamla, våra sjuka och svagaste.

 

Alla ni som jobbar i välfärden är grunden för hela tryggheten, välfärden, skolan, äldreomsorgen, barnomsorgen. Ni måste ha en lön att leva på, heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

 

Ni ska ha en bra arbetsmiljö och känna stor delaktighet och påverkansmöjligheter i arbetslivet. Därför kommer vi att tillföra mycket mera pengar in i välfärdsektorn till fler anställda och för bättre arbetsvillkor.

 

Det är till sånt vi vill använda våra gemensamma skattepengar. Istället för att sänka skatten och stoppa mer i den rikes fickor.  

 

Landstinget är ju garanten som tar hand om oss när vi är sjuka och vi ska absolut inte ha gräddfiler och annat som skiljer människor från människor. Har du stor plånbok och egen försäkring får du gå in i detta väntrum, är du fattig lille vän får du allt sitta här ute.

Så ser det ut i moderatledda Stockholms landsting och det säger vi BLANKT nej till.

 

Idag breder kundvalstänkandet ut sig i den moderata hälso- och sjukvården och privata cancerkliniker och barnkliniker startar.

 

Alltfler privata sjukvårdsförsäkringar tecknas som en väg att via egna gräddfiler ta sig förbi köerna. Och det är klart att människor hittar sina egna vägar när systemet krackelerar, därför måste vägen framåt vara en gemensamt skattefinansierad välfärd som fungerar BRA.

Enda sättet att motverka gräddfiler och egna försäkringslösningar sm bara några kan ta.

Kamrater

 

Vi måste ta upp det livslånga lärandet igen. Vi måste se att skolan, utbildningen ska finnas där under hela livet.

Du blir aldrig färdiglärd, du ska kunna komma tillbaka efter ett antal år i yrkeslivet. Du ska kunna få chans på chans på chans.

 

Komvux måste utvecklas inte avvecklas, vuxenstudiestöd ska finnas och universitetet ska vara öppet för många fler än idag.

 

Detta går om vi lägger skattepengar på ett rejält kunskapslyft än att sänka skatten för de redan välbeställda.

Svenskt näringsliv konstaterar att det är allt svårare att hitta utbildad arbetskraft trots arbetslösheten. Ja just det, varför det är så viktigt med utbildning

 

Vi SKA

fatta politiska beslut som ger ökat jämställd samhälle. Allt från tredelad föräldraförsäkring till lönekartläggning och större krav på arbetsgivaren, mer pengar till kommun o landstinget för att kunna erbjuda heltid o en lön att leva på.

 

Vi SKA

ha en tydlig politik som gör att HELA Sverige och Värmland lever och utvecklas.

På landsbygdsriksdagen i Sunne nu nästa vecka kommer vi att presentera partiets regionalpolitiska program och där finns tydligt vår tanke om och hur vi vill se att hela Sverige utvecklas och hur allt hänger ihop, stad och land är beroende av varandra.

 

ALLT detta jag har sagt kan sammanfattas i vår bärande ide om ett välfärdsamhälle för alla där alla kan genomföra sin livsdröm och som är gemensamt finansierat via skatten.

 

Allt detta ger också jobb. För full sysselsättning är precis som jag sa förut fortfarande det allra viktigaste vi har och högst upp på vår dagordning.

 

Alla ska kunna gå till jobbet på morgonen, o alla jobb är viktiga och likaså all arbetad timme. Ingen ska känna sig utanför.

Att ha ett jobb ger en del i samhället.

 

Och inte minst för de unga, här måste den största satsningen göras. Varje arbetslös ung människa är en katastrof.

 

Ungas behov måste vi alltid ha framför våra ögon när vi fattar våra beslut. De måste ges möjlighet att kunna forma sin egen framtid och hitta sin egen livsdröm. De får inte förlora framtidstron eller hoppet för det är ett stort misslyckande för samhället.

 

KAMRATER

Politiken skapar inte jobb utan vi skapar förutsättningar för företag att utvecklas och anställa. Vi ger möjligheter att få omskolning, att möta de nya kraven och klara av att ta de nya jobben.

 

Vi skapar framtid och utveckling genom att ställa krav på bl.a. ny grön teknik.

 

DET har varit Socialdemokraternas signum i alla tider.

Vi har alltid vågat ta steget in i framtiden och vågat satsa på nyheter och ny teknik. Och det SKA vi fortsätta med.

 

Sverige är möjligheternas land, Värmland är möjligheternas landskap.

Och vi alla tillsammans kan göra detta möjligt.

 

Det är därför KAMRATER att frågan om miljö och klimat måste vara högt upp på vår dagordning.

 

VARFÖR DÅ?

 

Dels står vi inför en klimatkris som vi bara ser början på

vi ser hur glaciärer smälter,

vi ser hur orkaner kommer och skyfall drabbar redan utsatta regioner, öknar brer ut sig och torkan slår stenhårt mot redan fattiga människor.

 

Mänskligheten, står inför sin kanske största utmaning någonsin.

Det finns absolut inga tvivel längre, jorden värms upp och människan är den främsta orsaken.

 

Den beräknade havsnivåhöjningen, som en följd av en temperaturhöjning på ett par grader blir mellan 0,4 meter och 1,4 meter.

Om Grönlandsisen smälter blir nivåhöjningen 6 meter och då kommer 450 miljoner människor att tvingas fly undan vattnet. I andra områden kommer man att fly för att få tillgång till vatten.

 

 

Det är de redan fattiga i världen som kommer att drabbas värst och i de regioner saknas kapacitet och kunskap för att hantera naturkatastrofer som väntar som en följd av ett allt bångstyrigare klimat.

 

”Vårt nuvarande beteende är vansinne”, sa fredspristagaren Al Gore när han för något år sen besökte riksdagen”.

”Vi har tio år på oss och vi kan inte ägna fem år av dessa tio åt att prata”.

 

Vi som lever nu och här kan endera bli den generation som framtida generationer ser tillbaka på med beundran, för att vi verkligen hade moral och kraft att vända utvecklingen.

Eller den generation som de ser tillbaka på och frågar; ”Varför gjorde de ingenting! De visste ju”.

 

De goda nyheterna är att det går att göra något. Och vi rödgröna kommer att lägga fram tuffa förslag som vi anser är steg på väg för att ställa om samhället och det för dina och mina barnbarns skull. Låt oss hjälpas åt att ta den diskussionen.

Jag anser att vi måste våga ta beslut!

 

Men en grundläggande insikt är att också miljöpolitiken måste bedrivas med jämlikhet och rättvisa i förgrunden. Och även utgå från att Sverige ser olika ut med rejäl glesbygd, landsbygd, tätorter och storstäder.

Och det kan inte vara de fattigaste som skall göra uppoffringar. Det måste vara de rikaste som går före. De rikaste staterna och de rikaste individerna.

Det måste inte bli sämre för någon. Men det måste bli annorlunda.

 

Här i Norden kommer vi inte att drabbas så hårt MEN vi måste anpassa oss till något annat som vi inte riktigt vet hur det ser ut.

 

Varför säger JAG att miljön och klimatet hör ihop med möjligheternas Värmland

Jo, vi kan utveckla ny grön teknik som ger fler och nya jobb,

 

Ta t.ex. Dynawind som bygger vindkraftverk eller Karlstadsbaserade Heavycast som är ett företag baserat på gammal hederlig industrikunskap, man gjuter delar till vindkraftsverk. Där möts gammalt med det nya, gröna. MER av sånt.

Och det menar jag är framtid för Värmland.

 

En annan sak som är framtid är våra gröna näringar, skogen och jorden som jag kopplar ihop med råvaror som ger gamla och nya produkter som självklart god, lokalproducerad mat,

fler hus i trä, nya material av cellulosan allt från blöjor till inredning i bilar, och levande landsbygd, öppna landskap, turism o biobränsle.

 

Vad jag menar är att klimatkrisen vi har framför oss kan vändas till möjligheter för ett län som Värmland med fler och nya företag, gammal hederlig basindustri som möter det nya med en grön teknikbas som minskar utsläpp och ger bättre miljö och klimat.

 

DETTA kräver dock politiska beslut och ibland också tuffa sådana

Utveckling och miljökrav går hand i hand.

 

KAMRATER

Sverige har världens starkaste fackföreningsrörelse och vi har också en mycket stark socialdemokrati som under många år haft regeringsmakten.

 

Vi är två grenar av samma träd och det jag pratar om är FACKLIG-POLITISK SAMVERKAN. Vi är starkast tillsammans och tillsammans har vi byggt upp det välfärdsamhälle som Sverige har varit men som borgarna håller på att rasera.

 

Vi ska stolta över vår gemensamma historia, samverkan har gällt, gäller idag och ska gälla i framtiden. Låt oss vara överens om det.

 

Det här gillar inte borgerligheten utan vill slå sönder och försvaga. Låt dem inte klara det.

 

Kamrater

förra valet skilde det 120 000 röster mellan blocken. 60 000 fler röster på oss så hade vi vunnit.

 

Och idag är det 140 dagar kvar till valdagen och vi har så många dagar på oss att prata med människor, berätta om vårt samhällsbygge, hur vi vill se Värmland och Sverige och inte minst hur den svenska rösten ute i världen ska låta.

 

ALLA måste hjälpas åt och alla krafter behövs och vi ska kunna säga att vi gjorde så gott vi kunde, vi pratade med så många vi orkade och vi gav järnet.

 

Vi ska känna att vi är nöjda med valrörelsen och har gjort det vi sagt oss ska göra. För ingen annan än du och jag kan se till att det blir gjort!

Sen väjer svenska folket vilken regering de vill ha.

 

Mona Sahlin har sagt VI SKA BÅDE SLÅ VAKT OM TRYGGHETEN OCH VILJA OMFAMNA ÄVENTYRET.

 

Däri ligger partivänner, vårt uppdrag. Politiskt engagemang ska inte vara dåligt samvete det ska vara lust, det ska vara värderingar och vilja. OCH det är precis detta det handlar om i en valrörelse också. Lust och känsla, skratt och prat.

 

Kom ihåg vad jag inledde med, politiken är inte knepig. Du behöver bara kunna berätta om varför du är socialdemokrat och att du tror på alla människors lika värde,

 

Att ingen sjuk eller arbetslös ska vara med och betala sänkt skatt för de välbeställda.

Att vi inte ska låna pengar till sänkt skatt och låta andra betala.

 

Vi ska berätta om vad vi vill och vad vi står för.

 

Det handlar om känslor och bli förbannad över orättvisor, jag är övertygad om att ni alla har era egna berättelser precis som jag har min egen med mormor och mamma.

Och med det också visa på och berätta att vi har en annan framtid än ett hårdare, kallare samhälle med ökade klyftor.

 

Vi bygger vår framtidsvision, vårt framtida samhälle på att alla människor är lika mycket värda, att det handlar om solidaritet, om rättvisa och jämlikhet. Om FRIHET för alla.

I ett jämlikt samhälle mår ALLA mycket mycket bättre.

 

DET är vår bärande samhällside som har stått sig igenom åren och står sig in i framtiden !!!!!

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-03 15:59