Februari 2009

På Facebook har det startat en grupp som heter Socialdemokrater mot kärnkraft, detta som ett svar på regeringens nya överenskommelse om svensk energipolitik.

Den moderatledda regeringens politik går tvärs emot vad 30 års folkrörelse för en förnybar energi har jobbat för. Kärnkraften bygger på en fossil och icke förnybar energikälla och dess avfallsproblem är ännu inte lösta. Vi lagrar för tillfället avfallet under jord i provisoriska avfallsdepåer. Vi lämnar alltså detta gigantiskt problem till våra barn och barnbarn att ta hand om. Samma barn som Maud Olofsson (C) nämnde med gråten i rösten efter det att hon sålt ut sitt parti och vad Centern har varit med och kämpat för i årtionden. Det finns ett intressant klipp på Youtube http://www.youtube.com/watch?v=_r3N07z7t34.

Kärnkraften har varit en återkommande problem- och stridsfråga i svensk politik alltsedan 1970-talet. Olusten inför kärnkraftens risker har, med varierande styrka, skapat ett opinionstryck för avveckling som dock ständigt kolliderat med de konkreta svårigheterna att göra det. Historien därefter är en ständig framflyttning av tidpunkten för avvecklingen. Endast de två rektorerna i Barsebäck har stängts, den sista 2005 efter en energipolitisk överenskommelse mellan centern och socialdemokraterna. Kärnkraften är ingen långsiktig lösning, den baseras i sig själv på en ändlig resurs (uran), och problemet med avfallets slutförvaring är lika olöst i dag - och innehåller lika många risker - som vid folkomröstningen 1980. Vad vi måste göra är att starta i en målmedvetet utveckling av de långsiktiga alternativen, försöka lösa de problem som återstår och att satsa stort på energieffektiviseringar. För oss är alltså utmaningen att lägga fram ett program för energiomställning utan kärnkraft, som är trovärdigt i sig självt och som också visar för väljarna att varken välfärd eller jobb hotas. För det är naturligtvis inte så att den majoritet för fortsatt kärnkraft som nu syns i opinionsmätningarna handlar om en obotlig kärlek till kärnkraften i sig själv. Det handlar om att man är orolig för vad som händer om den energi kärnkraften producerar faller bort. Om kärnkraften ska bli en valfråga eller inte beror med andra ord på hur trovärdiga och väl utformade alternativen är.

De som säger ja till en utbyggnad säger också ja till uranbrytning och till en tickande bomb i form av avfallet som ingen vet vad vi ska göra med. Regeringen pratar också om att det kommer att bli så mycket billigare med kärnkraft men de glömmer att berätta om kostnaderna för de försäkringar som krävs för att producera kärnkraftsel. Och vart ska pengarna komma ifrån? Kommer Vattenfall att investera lika mycket pengar i förnybar energi om man ska bygga nya och renovera reaktorer för miljarder? Svaret är ganska självklart, nej. De som kommer att få ta kostanden i kronor är hushållen och moder jord får betala genom en sakta men säkert förfall. Politik handlar om att fatta beslut, både kortsiktigt och långsiktigt. I detta fall handlar det om ett kortsiktigt tänk som kan få katastrofala följder långsiktigt. På samma sätt som regeringen tänker kortsiktigt i energifrågor så är det samma sak med jobb och finanskrisen. Vi väntar fortfarande på pengar till kommun och landsting, på utbildningssatsningar till alla varslade och en regering som bryr sig om andra människor än höginkomsttagare.

Den 6 februari lade vi en tilläggsmotion som bland annat skulle innebära för Värmland, om den blev antagen, 1 350 fler utbildningsplatser, 89 stycken trainéeplatser till människor utanför arbetsmarknaden och cirka 30 miljoner till välfärden. Det är dags för den moderatledda regeringen att ta sitt ansvar, man räddar inte jobb genom att sänka skatter eller genom att rasera välfärden. Det räcker inte med att flirta med höginkomsttagare och försöka samla billiga poäng på ogenomtänkta energipolitiska utspel. Det räcker inte att skylla på en global finanskris och skälla på banker.

Jag fortsätter att diskutera aktuella politiska frågor men också helt vanliga vardagsbestyr på min blogg, http://blogg.vf.se/anki/. Välkommen dit, läs, tyck till och kommentera! Läs hela motionen (2008/09:s33015) http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02Xs33015.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-15 11:07