April 2010

Nu har vi haft vår distriktskongress under dagarna två. Det var intensiva dagar med spännande samtal och många intressanta möten. Vi fastställde vårt handlingsprogram för kommande mandatperiod. Det visar färdriktning och ger de stora dragen. Under de kommande åren ska det fyllas med politiska beslut som går i den riktning vi mejslat ut.

 
Det inleds med meningarna
Vi socialdemokrater talar gärna om Värmland som möjligheternas län. Storslaget, vänligt och dynamiskt och långt ifrån färdigbyggt. Här finns fortfarande gott om utrymme för människor, företag och samhällsservice att utvecklas.

 
Jag tycker dessa meningar säger så mycket, det handlar om ett län som har alla möjligheter och att vi värmlänningar är viktiga delar av att Värmland lyckas. Men det kräver också politiska beslut som möjliggör för alla dessa goda förutsättningar.

 
Vi avslutar dokumentet med
Värmland i det längre perspektiv och där vill vi förmedla det längre perspektivet som vi allt för ofta tappar bort i politiken.

Jag försöker alltid koppla ihop historien, idag och framtiden. Jag tror det är nödvändigt att foga ihop och fundera över hur vill vi se Värmland/Sverige om 10-20 år. Det är politiken som lägger grunden för framtiden och här kan vi välja väg. Endera tittar vi endast i budgetperioder, 4 år, eller också vågar vi också blicka längre fram. Och jag anser vi måste blicka framåt därför är jag så glad över att vi på kongressen fattade beslut om vårt handlingsprogram som är mer av färdriktning och framtidsvision.

Och till sist så kan jag konstatera att det just nu pågår en facklig konflikt i Värmland och vi socialdemokrater ger vårt stöd till kampen för trygghet på arbetsmarknaden, anställningstrygghet och att den svenska modellen ska vara stark och hållbar. Just nu bryts den sakta sönder och maktbalansen förskjuts mellan facket och arbetsgivarparten, till arbetsgivarens fördel.

 
Och vi tog detta uttalande på kongressen
”Vi Socialdemokrater i Värmland vill ge vårt stöd till Pappers och de andra fackliga organisationerna i deras kamp för att få till bättre arbetsvillkor och trygga anställningar på arbetsmarknaden. Vi ser hur en traditionella balansen på arbetsmarkanden har rubbats genom den moderatstyrda regeringens politik,den svenska modellen är skadad.

Den modell som gjort det möjligt för Sveriges industri att utvecklas och vara världsledande, och som gjort det möjligt att var konkurrens kraftig i världen, tack var den livskraftiga Svenska modellen har vi kunnat skapa vår gemensamma välfärd

I vår gemensamma facklig politiska kamp för en rödgrön valseger, ser vi till att arbetstagarnas rättigheter måste stärkas genom Svenska kollektival på den svenska arbetsmarknaden som är grundläggande för den svenska modellen.”

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-20 14:37