Pressmeddelande - Startskott för regionbildning i norr

2016-03-09


I dag presenterade Indelningskommitten sitt förslag till ny regionindelning för Sverige.
För oss i norr innebär förslaget en kraftfullare region i norra Sverige, bestående av de fyra nordligaste länen - Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.

Som landstingsstyrelseordförande kommer vi inledningsvis att tillfråga de politiska partierna att regionbildning i norr påbörjas inom ramen för vårt gemensamma samverkansorgan Norrlandstingens regionförbund. Vår samlade bedömningen är att Norrlandstingens regionförbund, med dess förankring i våra landsting och med dess parlamentariskt valda ledamöter, utgör en bra grund för ett fortsatt arbete inför bildandet av en kraftfullare region i norra Sverige. Ett arbete som kommer att ske i nära samarbete med länens kommuner, näringsliv och andra aktörer.För mer information:

Maria Stenberg (S)
Landstingsstyrelsens ordförande
Norrbottens läns landsting
Tfn: 070 - 222 18 06

Peter Olofsson (S)
Landstingsstyrelsens ordförande
Västerbottens läns landsting
Tfn: 070 - 250 05 41

Erik Lövgren (S)        
Landstingsstyrelsens ordförande        
Landstinget i Västernorrlands län        
Tfn: 070 - 325 15 00

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-09 14:33