Uttalande - Bättre och säkrare vägar, inte sänkt hastighet.

Västerbotten behöver snabbare kommunikationer och säkrare vägar. Vägarna i länet är undermåliga och idag en fara för både privatpersoner och utryckningsfordon. Trafikverket måste avsätta mer medel till underhåll och säkerhetsåtgärder. Istället föreslår nu Trafikverket lägre hastigheter på våra vägar, det är upprörande. Sänkta hastigheter bidrar till längre restider samtidigt som faran för utryckningsfordon och privatbilister kvarstår. 

Västerbotten är ett stort län som är beroende av en väl fungerande infrastruktur för säkra och snabba transporter. Socialdemokraterna i Västerbotten kräver därför att Trafikverket tar sitt ansvar och rustar upp våra vägnät.

Nej till sänkta hastigheter!

 

(Uttalande från en enhällig distriktskongress den 10 april 2016)

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-10 18:44