Uttalande - Socialdemokraterna i Västerbotten tar strid för den svenska modellen.

Grunden i Sveriges samhällsmodell är att alla arbetsföra människor ska arbeta och göra rätt för sig, men också att arbetet ska ge en lön att leva på. Den ska ge en bra skolgång för dina barn, en säker sjukvård om sjukdomen slår till, och både trygghet och frihet när du blir äldre.

Bankskandaler och panamadokument visar även vikten av att hela tiden, varje dag, upprätthålla förtroendet för systemet. Alla ska vara med och bidra. Trots att modellen tjänat landet väl är de fyra borgerliga partierna nu överens om att lämna den svenska modellen. Ansvaret för lönebildning och i allt väsentligt anställningsvillkor ska inte längre bestämmas av arbetsmarknadens parter utan av politiker. Det är en osvensk modell.

Den svenska modellen har under den tidigare regeringen utstått ett borgerligt stålbad, därför gläds vi nu åt att ha en Socialdemokratisk regering som värnar det som är historiskt byggt vårt land starkt. Det handlar om 10 miljarder till våra kommuner och landsting, stärkt arbetsrätt, ett nytt kunskapslyft och mycket annat.

I vårt Sverige ska vi utveckla den svenska modellen, inte avveckla den.

 

(Uttalande från en enhällig distriktskongress den 10 april 2016)

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-10 18:41