Uttalande - Värna alliansfriheten och en självständig utrikes- och säkerhetspolitik!

Sverige har under en lång tid bedrivit en utrikes- och säkerhetspolitik där vi arbetat fredsfrämjande, mot väpnade konflikter och för en demokratisk utveckling. För oss socialdemokrater är det viktigt att stärka FN:s roll och EU:s diplomatiska verktyg. För detta åtnjuter också Sverige respekt i internationella sammanhang och ses som en förebild i välfärdsbygge, jämlikhet och jämställdhet. Alliansfriheten är en hörnsten i detta.

En konsekvens av alliansfriheten har varit att Sverige själv kan avgöra hur vi ska förhålla oss i konflikter och huruvida vi ska delta i internationella insatser. Vi brukar därför som stat agera via EU och FN. När FN har gett mandat att internationelle samfundet ska agera i en konflikt, då brukar Sverige också ställa upp, tillsammans med andra länder. Vår alliansfrihet möjliggör ett självständigt agerande. Det ger oss handlingsfrihet.

Det värdlandsavtal med NATO som nu ska beslutas i riksdagen, handlar om att ska kunna öva tillsammans med andra länders försvar, som vi ska delta tillsammans med i internationella konflikter. Vissa av länderna är medlemmar av NATO. För oss är det viktigt att kunna ha ett kompetent försvar och att som land kunna spela en roll i internationella insatser. Med ett värdlandsavtal kan vi göra gemensam sak med andra länder och samtidigt bevara vår alliansfrihet. Men det tillåter inte att vi går med på kärnvapen eller NATO-baser på svenskt territorium, det skulle varken vi eller en socialdemokratisk regering acceptera.

För oss är det viktigt att inte bli medlemmar i NATO.

Vi socialdemokrater värnar alliansfriheten och vår självständiga utrikes- och säkerhetspolitik. 

(Uttalande från en enhällig distriktskongress den 10 april 2016)

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-10 18:48