Pressmeddelande: Vi har kämpat för en bättre fjälljakt, nu är beslutet fattat!


Pressmeddelande
29 september 2016
Socialdemokraterna i Västerbotten


Svenska jägare ska ha förtur till småviltjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, alltså den så kallade fjälljakten, det har regeringen i dag beslutat.

 

Det är något som vi Socialdemokrater jobbat för i 10 år, inte minst har vi riksdagsledamöter från Västerbotten varit starkt pådrivande. Nu har den S-ledda regeringen beslutat om nya regler som främjar ett hållbart nyttjande av fjällen, samt gynnar jägare bosatta i Sverige.

 

-          Dagens riksdagsbeslut är en viktig markering från regeringen. Att svenskar och EU medborgare, som bor och verkar i regionen, ska ges förtur till jakt på statens marker, säger Isak From, (S), riksdagsledamot för Västerbotten och ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

 

-          Som partiets tidigare viltvårdsansvarige i riksdagens miljö- och jordbruksutskott så är detta en stor framgång, för att värna de av Svenska jakttraditionerna samt bevarandet av biologiska mångfalden, säger Helén Pettersson (S), riksdagsledamot för Västerbotten, viltvårdsansvarige i riksdagens miljö- och jordbruksutskott mellan 2006-2014.

 

-          Det här beslutet är en seger för den Socialdemokratiska jaktpolitiken, avslutar Isak From (S).

 

Genom ändringen ges länsstyrelserna, som beslutar om jakträttsupplåtelser, förbättrade möjligheter att balansera jakttrycket i den svenska fjällvärlden. Jägare som har närmare anknytning till Sverige ska även kunna få företräde till denna jakt. Ändringen i rennäringsförordningen träder i kraft den 1 april 2017 och de nya reglerna tillämpas från 2017 års jakt.

 

Fakta

Fram till den 1 juli 2007 gällde enligt 3 § rennäringsförordningen ett krav på fast bosättning i Sverige för rätt till upplåtelse av småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Bosättnings- och folkbokföringskraven togs bort genom ett regeringsbeslut om ändringar i förordningen och föreskrifterna, vilka trädde i kraft den 1 juli 2007.

 

Genom den nu genomförda ändringen föreskrivs att rätt till sådan småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen som inte bedrivs yrkesmässigt ska upplåtas till den som är fast bosatt i Sverige, eller den som inte är fast bosatt i Sverige men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, den fria rörligheten för kapital, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster och som därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige. Med närmare anknytning till Sverige avses att personen i fråga äger en fastighet i Sverige, bedriver företagsverksamhet i Sverige, har anställning i Sverige eller liknande. Rätt till småviltsjakt får även upplåtas till någon annan.

 

För frågor, kontakta:

 

Isak From, riksdagsledamot för Västerbotten

070-108 81 42

 

Helén Pettersson, riksdagsledamot för Västerbotten

070-236 99 94

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-29 10:55