Lättläst (valmanifestet i lättläst version)

Vi vill att det ska vara tryggt i Västerbotten


Pengarna ska gå till välfärd och jobb!
Västerbotten ska vara ett bra län att leva i.
Regeringen har sänkt skatterna i åtta år.
De sänkta skatterna har gjort välfärden sämre.
Välfärden är vården, skolan och omsorgen.
De sänkta skatterna har också skapat mer otrygghet
och färre jobb.
Det behövs en ny politik.

Det viktigaste är fler jobb och tryggare jobb.
Därför vill Socialdemokraterna lägga pengar på
bland annat forskning och uppfinningar
för att skapa nya arbeten,
nya arbeten som också skyddar miljön.
Välfärden behöver mer personal.
Vi vill anställa fler människor i vården,
skolan och omsorgen.

Istället för sänkta skatter väljer vi socialdemokrater
fler jobb och bättre välfärd.
Då skapar vi ett mer jämlikt, jämställt och fritt samhälle.

 

Detta vill vi göra för Västerbotten:

 • Västerbotten ska fortsätta med att ha tre akutsjukhus i länet och minst en hälsocentral eller sjukstuga i varje kommun.
 • Vi vill ge mer pengar i glasögonbidrag för barn upp till 19 år.
 • Vi vill ha mer samarbete mellan företag, fackförbund och politik.
 • Vi vill ge mer pengar till högre utbildning och forskning.
 • Vi vill ge fler jobb till vård, skola, omsorg.
  Jobben ska vara heltidsjobb.
 •   Vi vill att man ska börja bygga Norrbottniabanan efter valet.

 

Ett bättre Västerbotten för alla.

 

Detta vill Socialdemokraterna göra för hela landet:

 • Vi vill inte att företag ska tjäna pengar på skolor, vård och omsorg.
  Vi vill också ha starkare regler för hur bra skolor, vård och omsorg ska vara.
 • Alla ska kunna få en ny utbildning.
  Därför skapar vi ett kunskapslyft med 30 tusen utbildningsplatser.
 • Varje ung arbetslös person ska få jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar.
 • Vi ska bygga mellan 15 tusen och 20 tusen fler bostäder varje år.
  Vi ska använda tre miljarder kronor till att bygga bort bostadsbristen.

 

Rösta på Socialdemokraterna 14 september

 

Vill du veta mer?
På vår webbsida på internet: www.socialdemokaterna.se/vasterbotten
finns hela vårt valprogram
och mer information om vad vi tycker i olika frågor.
Där kan du också bli medlem
och hjälpa oss att bygga ett bättre samhälle!

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 14:05