Så här är vi organiseradeFOLKRÖRELSE. I Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) som idag kallas Socialdemokraterna jobbar vi för att förändra samhället. Så här är vi organiserade i stort:

Föreningarna är socialdemokratiska partiets grundorganisationer. Varje förening beslutar själv hur den ska bedriva sin verksamhet. Föreningens styrelse väljs varje år vid årsmötet direkt av medlemmarna i föreningen.

Föreningen föreslår, nominerar, företrädare för Socialdemokraterna till olika politiska förtroendeuppdrag i kommunen och i sitt närområde. Föreningen väljer också ombud till distriktskongressen.

Arbetarekommunerna leder och samordnar partiets politik i kommunen. Dess styrelser väljs varje år vid ett årsmöte.

Distriktsstyrelsen leder och samordnar partiets politik i länet. I Sverige finns 26 partidistrikt.  

Varje år samlas ombud från medlemmarna i föreningarna till distriktskongress som bland annat beslutar om motioner och utser distriktsstyrelsen.

Distriktskongressen fastställer också partiets kandidater till riksdags- och landstingsval. På kongressen bestäms riktlinjer för den politik den socialdemokratiska landstingsgruppen driver i landstingsfullmäktige.

Partikongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de program och riktlinjer som den Socialdemokratiska riksdagsgruppen sedan utformar till konkreta förslag och åtgärder.

Partistyrelsen som väljs på kongressen ansvarar mellan kongresserna för partiarbetet med stöd av Partikansliet som ligger på Sveavägen 68 i Stockholm. Partikansliet ansvarar för kontakterna med Partidistrikten.

Partidistriktets expedition i Västerbotten finns i Umeå i företagsparken Umestan, hus 4.

Du är alltid välkommen att hälsa på oss.


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-17 10:59