Nolaskog valkrets

1. Anna-Karin Sjölund, 42 år, Köpmanholmen
2. Jan-Olov Häggström, 56 år, Örnsköldsvik
3. Karin Nordin, 59 år, Björna
4. Lars Olof Olsson, 67 år, Örnsköldsvik
5. Malin Westman, 40 år, Järved
6. Stefan Dahl, 44 år, Domsjö
7. Stina Sohlin, 20 år, Örnsköldsvik
8. Christer Nylander, 59 år, Gullänget
9. Birgitta Häggblad, 62 år, Husum
10. Olof Ögren, 62 år, Hörnett
11. Elvy Söderström, 60 år, Örnsköldsvik
12. Håkan Isaksson, 46 år, Domsjö
13. Camilla Sandin, 30 år, Arnäs
14. Bruno Sjölund, 45 år, Björna
15. Anna Pettersson, 64 år, Torsböle
16. Jonny Häggblad, 40 år, Ås
17. Eva bergström-Selling, 56 år, Örnsköldsvik
18. Zeth Olsson, 39 år, Örnsköldsvik
19. Eva-Britt Persson, 55 år, Örnsköldsvik
20. Jonas Strandberg, 37 år, Björna
21. Annika Westin, 50 år, Järvvik
22. Mikael Hedin, 40 år, Örnsköldsvik
23. Maria Olofsson, 52 år, Solberg
24. Ronnie Mills, 39 år, Skulnäs
25. Ann-Catrin Brandtlin, 54 år, Björna
26. Ingemar Sundström, 56 år Järvvik
27. Britt Westman, 58 år, Domsjö
28. Eine Ögren, 61 år, Köpmanholmen