Medlemsutbildningar

 

Alla nya medlemmar i Socialdemokratiska partiet erbjuds att delta i vår medlemsutbildning. Utbildningen finns i 3 steg och tar upp Socialdemokraternas och arbetarrörelsens historia , ideologi, vår organisation och det parlamentariska systemet, men även kommunikation och mötesteknik. Utbildningen är en grundläggande utbildning som riktar sig till dig som blivit medlem under de senaste två åren.  

 

Om medlemsutbildningen:

Socialdemokraterna Västernorrland i samarbete med ABF Västernorrland erbjuder medlemsutbildning steg I och II, som riktar sig till nya medlemmar i partiet.

Utbildningen handlar om att ge varje medlem förutsättningar att stärka sin kunskap om vår ideologi och historia samt ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar. Mer information om innehållet i utbildningen finner ni på: http://www.socialdemokraterna.abf.se/Utbildningar/Medlemsutbildning/

Under utbildningen kommer Du få möjlighet att möta kommun- landstings- och rikspolitiker, för att få bättre insikt om den Socialdemokratiska politiken på de olika nivåerna.

Vem kan anmäla sig till utbildningen?
Utbildningen vänder sig framför allt till dig som blivit medlem i Socialdemokraterna de senaste två åren.

Hur genomförs utbildningen?
Utbildningen genomförs som internat och startar kl 10.00 på lördag och avslutas kl 14.00 på söndag. Program kommer att skickas till anmälda deltagare senast en vecka innan kursstart. Övernattning erbjuds för alla deltagare. Hela utbildningen är kostnadsfri för dig som medlem. Ersättning utgår för resa med egen bil eller tåg. All mat och fika ingår.

När genomförs utbildningen?

21-22 maj

12-13 november

Steg 3

Medlemmar som genomgått Steg 1 och 2 erbjuds att delta i steg 3 som genomförs centralt med deltagare från hela landet.


Tveka inte att höra av dig om det finns frågor eller funderingar.

Stefan Wikén förste ombudsman

0611 - 156 24 el. 070 - 365 90 55

stefan.wiken@socialdemokraterna.se

 

Varmt välkommen!