Visa:

Partidistriktscirkulär nr 12/2016

2016-09-15
Innehåll Partidistriktscirkulär nr 12/2016 Minnesstund för Hans Stenberg Träff ...

Partidistriktscirkulär nr 11/2016

2016-09-15
Fördelning kongressombud Information med anledning av Hans Stenbergsbortgång Kyrkopolitiskupptakt 8 ...

Partidistriktscirkulär nr 10/2016

2016-09-15
Innehåll Nomineringar till landstinget Förlängd nomineringstid för Regionala etikprövningsnämnden ...

Partidistriktscirkulär nr 9/2016

2016-08-12
Innehåll Nominering Etikprövningsrådet ( Brev till partierna och Skrivelse från regeringen ) ...

Partidistriktscirkulär nr 8/2016

2016-08-12
Innehåll Nytt datum för Förtroenderådet BRÅDSKANDE Nationell AK-ordförande konferens Träff ...

Partidistriktscirkulär nr 7/2016

2016-04-13
Innehåll Nomineringar till landstinget Nomineringsuppmaningar till uppdrag i landstinget Ansvarig: ...

Partidistriktscirkulär nr 6/2016

2016-04-13
Innehåll Nomineringar till landstinget Tidigare cirkulär Nomineringsuppmaningar till uppdrag i ...

Partidistriktscirkulär nr 5/2016

2016-04-13
Innehåll Nominerings uppmaning Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd Tidigare cirkulär ...

Partidistriktscirkulär nr 4/2016

2016-02-27
Partidistriktscirkulär nr 4/2016 Innehåll Vårkampanjen 2016 – 18 april till 1a maj Träff ...

Partidistriktscirkulär nr 3 – 2016 – Kompletterande nomineringar inför distriktskongressen

2016-02-27
Partidistriktscirkulär nr 3 – 2016 – Kompletterande nomineringar inför distriktskongressen ...