Välkommen till Köpings Socialdemokratiska Förening, KSF

 

Vår förening

Vi bildades år 2003 som Köpings Socialdemokratiska förening. Socialdemokraterna i Köping har i många år varit indelade i olika S-stadsdelsföreningar men vår förening har hela kommunen som upptagningsområde för att ge en större valmöjlighet för den enskildes behov. På det sättet är vi ett komplement till stadsdelsföreningarna.

Man kan också vara aktiv i flera S-föreningar och flera av medlemmarna i KSF är medlemmar också i olika stadsdelsföreningar.

Bakgrunden till att K.S.F. bildades var att ett gäng ”gamla” SSU:are ville fortsätta det politiska arbetet i kommunen men började nå den övre åldersgränsen för SSU. Vid ett möte år 2003 togs beslutet att bilda KSF och i det ögonblicket blev vi Köpings Arbetarekommuns nyaste S-förening.

Nyheter

Aktuellt och nyheter från våra möten osv hittar du på vår Facebook-sida.