Styrelsen

Dessa personer ingår i Fagersta arbetarekommuns styrelse 2015:

Ordinarie:


Helmut Hoffmann, ordförande, tel.070-672 80 82, e-post: helmut.hoffmann@telia.com
Anne-Marie Noppa, vice ordförande
Gustav El-Rachidi, kassör
Gunilla Sundberg, sekreterare
Niclas Bergström, ledamot
Åsa-Märta Sjöström, ledamot
Bengt Lindgren, ledamot
Stefan Strandberg, ledamot
Robert Berggren, ledamot

Ersättare:

Arne Nordqvist, studieorganisatör
Tova Eldstål
Ola Wahlsten, vice sekreterare
Lena Eldståhl
Estifanos Berhe
Eleonor Wikman

Adjungerade:

Marino Wallsten
Ingalill Söderström
Sune Andersson