Vårt parti

Styrelsen för Hallstahammars arbetarekommun

Ordförande
Rolf Hahre

Ledamöter
Ingvor Regnemer
Christina Aspenryd
Thure Andersen
Birgitta Westman
Örjan Andersson
Pia Håkansson

Ersättare
Mikael Andersson
Ann-Louise Forslund
Tony Frunk
Rolf Korsbäck
Susanne Johansson

S-föreningar i Hallstahammar

Tuna S-förening
Kontaktperson: Inga-Britt Helgesson, inga-britt.helgesson@telia.com

Centrala-Västra
Kontaktperson: Lennart Andersson,

S-föreningen Hammaren
Kontaktperson: Agneta Ivemyr, agneta.ivemyr@telia.com

Kolbäcks S-förening

 Kontaktperson: Mikael Andersson, mikael.andersson72@gmail.com