Expeditionen

Partdistriktets expediton leds av försteombudsmannen som också verkställer distriktsstyrelsens beslut.

Arvid Hedeborg, försteombudsman
021-10 17 23
070- 270 17 23
E-post 

Jonatan Fast, valkretsombudsman
076-138 88 78
E-post 

Theresia Jansson, ombudsman
073-072 22 37
E-post

Tiina Karppinen, assistent
021-10 17 21
076-779 17 25
E-post