Vår politik

Socialdemokratisk politik blickar framåt. Den handlar om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår och löser de stora framtidsutmaningar Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är svensk politiks framtidsparti.

I landstinget Västmanland är de socialdemokratiska visionerna en jämlik sjukvård, ett hållbart landsting, ett rikt kulturliv och en modern kollektivtrafik i toppklass. Detta arbetar vi hårt med varje dag.