Landstinget

Landstinget i Västmanlands län ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken. Det är två viktiga ansvarsområden som många medborgare berörs av dagligen. Vi socialdemokrater arbetar för att både sjukvård och kollektivtrafik ska vara tillgängliga och hålla god kvalitet. Vård efter behov är utgångspunkten i synen på vården för oss socialdemokrater. När det gäller kollektivtrafiken ska den vara till för alla. Det ska inte kosta skjortan att åka kollektivt, oavsett var i länet man befinner sig.

 

Socialdemokratiska landstingsråd 2018-2018Lena Johansson, Kenneth Östberg, Denise Norström och Tommy Levinsson


Denise Norström (S)

Landstingsstyrelsens ordförande och finanslandstingsråd.
070-513 00 18
E-mail

Kenneth Östberg (S)
Ansvarsområde: sjukhusvård.
076-770 44 32
E-mail

Lena Johansson (S)
Ansvarsområde: personal och kultur. 

Tommy Levinsson (S)
Ansvarsområde: kollektivtrafik
072-153 00 82
E-mail

 

Presskontakt

Axel Eriksson
Politisk sekreterare
072-153 00 84
E-mail