Abonnemangstandvård är på gång

I en insändare den 16 mars skriver Virginia Lagersson från Köping att landstinget bör införa abonnemangstandvård, även kallat frisktandvård, inom folktandvården. Jag delar den uppfattningen. I den rödgröna landstingsplanen som landstingsfullmäktige antog i december 2010 framgår att abonnemangstandvård ska införas inom folktandvården under 2011. Införandet är planerat till hösten för att fram till dess få ordning på rutiner för detta. Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader och slippa en stor faktura som kanske gör att man avstår från att gå till tandläkaren. Det kan liknas vid en försäkring där man betalar en avgift, eller en premie, varje månad så länge avtalet gäller. Om man behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via premien. Erfarenheterna från andra landsting visar att det är cirka 10-15 % av befolkningen som tecknar abonnemangstandvård. Jag hoppas att detta ska medverka till att de som av ekonomiska skäl väljer att avstå från tandläkarbesök i högre utsträckning ska välja att gå till tandläkaren.

 

Lars Eriksson (S)
landstingsråd med ansvar för folktandvården

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-21 09:55