S vill att restiden mellan Västerås och Eskilstuna kortas

Bättre kommunikationsmöjligheter mellan Västerås och Eskilstuna stod i fokus när landstingsstyrelsen på onsdagen besvarade en remiss från Trafikverket angående järnvägssträckan Västerås-Eskilstuna. Landstingsstyrelsen förordar förstudiens alternativ 4 som innebär 15-minuters trafik och att tågresan mellan de två städerna tar 22 minuter.

– För att pendling med kollektivtrafiken ska bli mer attraktivt mellan Västerås och Eskilstuna krävs en bättre turtäthet, kortare restid och bättre tillförlitlighet än idag, säger Lars Eriksson (S), trafiklandstingsråd.

– Effekterna av en bättre samverkan mellan de båda orterna är många. Utvidgade arbetsmarknader, stordriftsfördelar och möjligheten att etablera nya verksamheter med ett större kundunderlag blir bättre, fortsätter Lars Eriksson.

I remissyttrandet menar landstingsstyrelsen att förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan Västerås och Eskilstuna är angeläget för att få ett robust järnvägssystem med god framkomlighet och punktlighet. Det finns stor potential för ökat utbyte mellan städerna. Banan är viktig för såväl person- som godstransporter, dessutom för utbytet med Norrköping/Linköping. Den utgör också naturlig länk mellan Västra stambanan och Dalabanan.

För mer information kontakta:

Lars Eriksson, trafiklandstingsråd

072-153 00 81

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-06 15:19