Alliansen värjer sig mot att fullmäktige får mer information

Flera av alliansens ledamöter yrkade i landstingsfullmäktige avslag på ett förslag som syftade till att ge landstingsfullmäktige mer information om sprututbyte för narkomaner. "Jag kan inte begripa vad som är så förskräckligt farligt med att vi ska ha kunskapsinhämtning för alla i den här salen" sa Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Beslutet utgår från en motion från (V) om att utreda införande av sprututbytesprogram. Den rödgröna majoritetens förslag till beslut innebar i sig inget ställningstagande till införandet av ett sprututbytesprogram, utan föreslog att man ska invänta den utvärdering som genomförs i Stockholms läns landsting.

-Enligt hälso och sjukvårdslagen är vi skyldiga att lindra, bota och fatta beslut på vetenskapliga grunder. Hur kan man då yrka avslag på ett förslag som handlar om att man vill inhämta mer kunskap? frågar Juha Rundgren, en av författarna bakom motionen.

- Jag kan inte för mitt liv begripa vad som är så förskräckligt farligt med att vi ska ha kunskapsinhämtning för alla i den här salen, sa Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Beslutet gick till votering och en majoritet (45 för och 32 emot) ställde sig bakom landstingsstyrelsens förslag vilket innebär att ett temaseminarium för kunskapsinhämtning kommer att arrangeras.

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-28 09:55