Satsningar på hälsa istället för utförsäljningar

Idag behandlar landstingsfullmäktige plan och budget för de kommande åren. Det sker i ett kärvt ekonomiskt läge såväl för Landstinget Västmanland som andra landsting i vår närhet. Trots detta presenterar vi som rödgrön landstingsledning en plan med strategiska satsningar inom viktiga områden för västmanlänningarna.

Mot detta står oppositionens förslag som kan sammanfattas med orden privatisering, bolagisering och utförsäljning av det som idag ägs gemensamt. I oppositionens värld ska bland annat familjeläkarverksamheten bolagiseras, kvinnomottagningen vid sjukhuset i Köping läggas ut på entreprenad och ett aktiebolag kallat Västmanlands specialistoperationer AB ska sälja operationer till andra landsting och länder. Ekonomisk vinst sätts före såväl kvalitet och tillgänglighet för patienterna. Lika allvarligt är att oppositionen lägger kostsamma förslag utan förklaring till hur det ska finansieras. Det är både oansvarigt och respektlöst mot landstingets verksamheter som sliter för att få ekonomin att gå ihop. 

Vår fasta övertygelse är att hälso- och sjukvården bäst styrs utifrån människors behov och inte enskilda företags vinstintresse. Vår landstingspolitik syftar istället till att göra Västmanland mer hälsosamt, jämlikt och grönt. Det är inom dessa områden vi i dagens landstingsplan presenterar satsningar inom viktiga områden:

  • Kvalitetsförstärkningar i vården. Möjligheten att bota svåra sjukdomar utvecklas ständigt. Under 2012 gör vi satsningar på att förbättra vården av cancersjuka, bland annat genom deltagande i bildandet av ett regionalt cancercentrum samt spetssatsningar inom kolorektalcancer och brösttumör.
  • Folkhälsa. Många sjukdomar kan förebyggas genom sunda levnadsvanor. 2012 permanentas de framgångsrika hälsocentren i Fagersta och Västerås. Under 2013 planeras öppning av ytterligare två hälsocenter i länet.
  • Tillgänglighet. Det måste bli lättare att komma i kontakt med vården. I samband med akutmottagningens flytt till nya lokaler ska kravet på remiss för akuta besök ses över. Satsningar på ledningsläkare inom kirurgi och ortopedi på akutmottagningen gör vistelsetiderna kortare.
  • Miljö. Genom väl utbyggd kollektivtrafik kan kollektivt resande öka koldioxidutsläppen minska. Under 2012 inleder vi en långsiktig satsning på kollektivtrafiken genom att avsätta 17 miljoner kronor för bland annat en förstärkning av stomlinjenätet. 2012 görs en miljöutredning som en del av de nödvändiga förberedelserna för att 2013 starta ett internt miljöarbete som ska resultera i att landstinget miljöcertifieras.
  • Trygga kompetens. Landstinget ansvarar för kunskapsintensiva verksamheter i ständig och intensiv utveckling. Under 2012 tar vi ett samlat grepp för att på flera plan möta personalbristen. samarbetet med läkarutbildningen i Örebro fördjupas genom ytterligare AT-läkartjänster. En forskningsstrategi och ett systematiskt arbete för att uppmuntra innovationer inrättas. Dessutom inleds arbetet med att se över hur internationellt samarbete runt kompetensförsörjning kan utvecklas.

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande

Juha Rundgren (V), landstingsråd

Lars Flodin (MP), landstingsråd

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-28 10:10