Hälso- och sjukvårdspolitisktprogram 2010-2014

Mycket i sjukvården fungerar bra. Kanske som allra bäst när vi blir svårt akut sjuka och behöver vården snabbt. Många är också nöjda med mycket sjukvården. Det människor i allmänhet tycker fungerar bra är deras familjeläkare. Det vill säga de som har någon.


Något annat som västmanlänningarna tycker är bra är att barnsjukvården är avgiftsfri. Det folk är allra mest missnöjda över är väntetiderna. Väntetider i telefon, väntetider på specialistsjukvård, väntetider till operation och väntetider på akuten.


Något annat som bekymrar är hur våra äldre hanteras i sjukvården. I stället för att få vård hemma och hembesök måste de åka till akuten, där väntetiden kan bli många långa timmar.


Mycket handlar om att arbeta förebyggande. Att förbättra kommunikationen mellan kommun och landsting, mellan specialistvård och primärvård. Mellan patienter/närstående och sjukvården.


Det här hälso- och sjukvårdspolitiska programmet beskriver några prioriterade områden, där vi Socialdemokrater vill arbeta för förbättringar de kommande åren. Vi är medvetna om att det blir tufft. Ny teknik och ny kunskap gör det möjligt att göra allt mer för allt fler. Fler sjukdomar kan botas och lidanden lindras. Men detta kostar, samtidigt som Sverige befinner sig i en jobbkris som gör att landsting och kommuner har mindre pengar.


Vi har haft samtal med länets befolkning. Utifrån detta har vi gjort ett program för hälso- och sjukvården i Västmanland.

Hälso- och sjukvårdspolitisktprogram 2010-2014

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-28 23:48