Satsningar för ett hälsosamt Västmanland

Västmanlänningarnas hälsa har totalt sett blivit bättre under senare år. Vi mår bättre överlag. Men samtidigt har skillnaderna i hälsa ökat mellan olika geografiska områden i länet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i landstinget vill verka för en mer jämlik, god och rättvis hälsa hos västmanlänningarna. Vi föreslår satsningar för att utjämna skillnader i hälsa och för att hälsoläget överlag ska bli bättre i länet.

Hälsocentraler

I Västmanland har två hälsocentraler bedrivits som pilotprojekt sedan 2008. Hälsocentralernas uppdrag är att behandla och förebygga folksjukdomar. Patienter som vill göra livsstilsförändringar och använda egenvård för ökad hälsa stöttas av hälsocentralerna. Mottagningarna fyller ett viktigt behov av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som kompletterar den övriga hälso- och sjukvården.

Vi satsar på

  • Att permanenta hälsocentraler i Fagersta och Västerås under 2012.
  • Att etablera ytterligare två hälsocentraler i länet under 2013.

Hälsofrämjande sjukhus

Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer är ett nätverk där den organisation som vill utvecklas mot mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård kan söka medlemskap. Medlemskap innebär en unik möjlighet till kunskap om aktuell utveckling och erfarenhetsutbyte om det hälsofrämjande arbetet.

Vi satsar på

  • Medlemskap i nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer.
Sidan uppdaterades senast: 2011-05-14 15:16