Studiebesök med inbjudna partikamrater

Fredagen den 19 oktober hade landstingsrådet Rigmor Åkesson besök av s-kollegor för studiebesök på handikappcentrum och hjälpmedelscentrum i Västerås. Christina Wahrolin, Martin Lindh, Britta Bergström, Tord Tjernström och Kenneth Östberg var med denna heldag för att se hur man i Västmanland lagt upp arbetet vid dessa enheter.

På förmiddagen tog chefen för hjälpmedelscentrum Anne-Christine Ahl emot i lokalerna ute vid Västerås Flygplats. Hon berättade om hur arbetet fungerar, vilka utmaningar man står inför och visade sedan runt i den stora byggnaden. Denna ombyggda lagerlokal invigdes 2010 och har samlat upp verksamhetens olika delar (administration, utprovning av hjälpmedel, lager etc.) på samma ställe.

Hjälpmedelscentrum får på onsdag (24/10) i landstingsfullmäktige motta landstingets miljöpris 2012 för sitt miljöarbete med att återanvända hjälpmedel. Prissumman är 20.000 kronor.

Efter lunch besöktes Handikappcentrum som ligger på sjukhusområdet i Västerås. Där berättade personalen om sitt arbete och exemplifierade med en patient som får hjälp av alla olika delar av vårdkedjan. Många olika professioner är involverade och det kräver en fungerande samordning mellan dessa för att patienten ska få bästa möjliga hjälp.

Därefter visade Elisabet Mikaelsson, informatör vid Handikappcentrum, runt i lokalerna som fått mycket beröm för sin pedagogiska utformning.

Dagen avslutades med att chefen för enheten - Lena Dahlman - anordnade ett samtal med gruppen och olika verksamhetschefer från andra landsting som också besökte Handikappcentrum denna dag.

Läs mer om verksamheterna:

Hjälpmedelscentrum

Handikappcentrum

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-24 13:16