Riksdagen

Riksdagen är den högst beslutande folkvalda församlingen i vårt land. Vart fjärde år är det allmänna val, då väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

Riksdagens tre viktigaste uppgifter är att:

  • Besluta om lagar
  • Besluta om statsbudgeten
  • Kontrollerar regeringen

 

Socialdemokraterna har totalt 113 mandat i riksdagen. Från Västmanland har vi fyra företrädare Pia Nilsson, Olle Thorell, Anna Wallén och Lars Eriksson. Tillsammans utgör de ett starkt och dynamiskt lag med bred blandning av kompetens, erfarenhet, ungdom, geografisk representation och en jämn könsfördelning.

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-06 13:19