Presentation av kandidater i valkrets 5

Tony Bölja

Arbetarekommun: Skinnskatteberg

Ålder: 44 år

Sysselsättning: Industriarbetare

”Jag vill påverka vår politik så att den gäller hela landet. En infrastruktur så att folk kan pendla samt gods transport så företag kan vara kvar på landsbygden och våga expandera samt en skola som klarar av att kompetensförsörja behoven.”

 

Tova Eldstål

Arbetarekommun: Fagersta

Ålder: 21 år

Sysselsättning: Timvikarie inom barnomsorgen

”Jag är en person som ser livet ur ett perspektiv som

ung, arbetslös och timvikarie med erfarenheten av de brister systemet har idag. Det gör att jag ser dagens samhället ur många olika synvinklar och kan reflektera i vad som dagens unga behöver från ett ungt perspektiv. Jag har varit aktiv som SSU ordförande i Fagersta kommun i ett år och är insatt i dagens frågor. SSU Västmanland har valt att ställa sig bakom mig genom en demokratisk omröstning om vilka vi vill ska åka på partikongressen”.

 

Åsa Eriksson

Arbetarekommun: Norberg

Ålder: 40 år

Sysselsättning: Kommunstyrelsens ordförande i Norbergs kommun

”Mina kunskaper och erfarenheter som kommunstyrelseordförande i en liten glesbygdskommun kan förhoppningsvis bidra till en politik som vid valvinst gör att hela vårt land får förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt”.

Marino Wallsten

Arbetarekommun: Fagersta

Ålder:37 år

Sysselsättning: Kommunikatör, Atlas Copco Secoroc AB

”Som ny ordförande står jag inför stora utmaningar i kommunen i ett avgörande läge mitt emellan två kommunalval, i en kommun där Vänsterpartiet sedan 1998 varit i maktposition. Vi har höga ambitioner

inom arbetarekommunen, och vill under tiden fram till valet 2014 formulera en politik som ger ett trovärdigt och tydligt alternativ, som på allvar representerar våra medlemmars och alla våra väljares

vilja och kraft”.

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-09 15:51