Presentation av kandidater i valkrets 2

Valkrets 2 består av arbetarekommunerna Hallstahammar, Sala och Surahammar. I valkretsen ska två ombud väljas.

Tony Frunk, 64 år, Hallstahammar

”Jag brinner för frågorna som är på kongressen 2015.”

Amanda Lindblad, 23 år, statsvetare, Sala

”Framtidens jobb är även jobb för ungdomar. Vi måste lösa dagens ungdomsarbetslöshet och mina perspektiv kan ha ett värde i utformandet av lösningen. På kongressen vill jag driva de ungas rätt till arbete och självständighet.

Markus Mattila, 24 år, student, Surahammar

”Jag vill vara med och bidra till att staka ut framtidsriktningen för Socialdemokratin och för Sverige. Sverige ska ha Europas bästa välfärd där människointresset ska gå före det ekonomiska intresset, en arbetsmarknad som är trygg för alla och en äldrevård som ska hålla hög kvalitet.”

Catarina Pettersson, 51 år, kommunstyrelsens ordförande, Hallstahammar

”Jag engagerar mig gärna i frågor gällande företagande/näringsliv, miljö och folkhälsa. Att vara ombud vid kongressen ger inte bara möjlighet att påverka den socialdemokratiska politiken. Det ger också mycket kraft och energi att ta med sig i det fortsatta politiska arbetet.”

Ulrika Spårebo, 40 år, bemanningsassistent & oppositionsledare, Sala

”Partiet står inför en förnyelse och förändringsprocess som är avgörande om vi ska bli största parti i framtiden. Därför vill jag gärna vara ombud i detta avgörande första steg mot att vi ska fortsätta vara Socialdemokraterna Framtidspartiet!”

Chatarina Ståhl, 27 år, lagerarbetare, Surahammar

”Jag vill driva en progressiv politik för framtiden som vilar på reformistisk socialism. Som regeringsbärare behöver vi ha politik som fortsätter att bibehålla nytänket och det vill jag vara med och bygga i socialdemokratin.”

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 14:00