Presentation av kandidater i valkrets 5

Valkrets 5 består av arbetarekommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. I valkretsen ska ett ombud väljas.

Tony Bölja, 46 år, industriarbetare, Skinnskatteberg

”Jag vill vara kongressombud för jag tycker det är viktigt att arbetarna är väl representerade på kongressen. Att lyfta och driva frågor som rör LO arbetarna tror jag görs bäst av någon som har sin vardag på arbetsgolvet.”

Åsa Eriksson, 42 år, kommunalråd, Norberg

”Jag ber om förtroendet att verka för att Socialdemokratin blir en ännu mer framtidsinriktad rörelse som inkluderar många och som formar ett samhälle där alla behövs och känner sig behövda.”

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 14:07