Kenneth Östberg

Kenneth Östberg är född och uppvuxen i Norberg i Västmanland. Där har han varit kommunstyrelsens ordförande, arbetat som frivillig brandman och tränat det lokala fotbollslaget.

Idag är Kenneth landstingsråd i Landstinget Västmanland med ansvar för sjukvårdsfrågor. Han kommer senast från en tjänst som förhandlande ombudsman på fackförbundet Vision.

Vad är ditt ansvarsområde?

Jag är ansvarig för sjukvården i Västmanland. Det innebär en hel del saker men främst ansvarar jag för sjukhusen i länet, habiliteringsverksamheten och hjälpmedelsfrågor. Det är ett stort uppdrag men intressant och engagerande.

Vilka utmaningar ser du för dina områden och vad är din vision för framtiden?

Utmaningarna är i huvudsak två och hänger delvis ihop. Det handlar om en långsiktig finansiering av vården och att ha en stark kompetensförsörjning, det vill säga tillräckligt med personal som har rätt kompetenser.

Det här är frågor som kräver en rad initiativ och åtgärder inom landstinget, i den större regionen och på ett riksperspektiv. Det är ett stort men viktigt arbete.

Min vision är att vi ska arbeta mot att komma tillrätta med utmaningarna sjukvården står inför. Vi ska ha en jämlik, rättvis och kvalitativ vård för alla i Västmanland. Västmanland ska även fortsätta att erbjuda vård i världsklass och förbättras i alla de vårdverksamheter som finns i länet.

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-16 16:15