Lena Johansson

Lena Johansson föddes i Kroatien men växte upp i Köping, där hon bor än i dag.

Lena har en bakgrund från arbete med kultur- och personalfrågor. Hon har bland annat jobbat som enhetschef på Kultur & Fritid i Köping, som föreningskonsulent på Svenska Röda Korset och med utbildningar och kvinnligt företagande för LRC, lokalt resurscentrum för kvinnor.

Innan Lena blev landstingsråd i Västmanland var hon aktiv i Köpingspolitiken som ledamot i fullmäktige och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Vad är ditt ansvarsområde?

I mitt arbete som landstingsråd ansvarar jag för personal- och kulturfrågor. Det passar mig väldigt bra och är spännande områden att arbeta med.

Vilka utmaningar ser du för dina områden och vad är din vision för framtiden?

Utmaningen när det gäller kultur är att skapa en så levande och välmående kultur som möjligt, för alla invånare i Västmanland.

En viktig del i detta är arbetet med att upprätta en kulturplan och fördela de statliga medlen som enligt en samverkansmodell. Vår uppgift som politiker är att möjliggöra skapande av kultur i Västmanland.

Visionen för kulturen är just att ha en levande och stark kultur i hela länet. Det är viktigt att alla invånare i Västmanaland ska kunna ta del av länets kultur och att det ska inspirera och glädja människor. 

Personalpolitiken har stora utmaningar inte bara inom landstinget Västmanland utan i hela landet. Det handlar främst om att hitta rätt personal för rätt arbete.

Vi försöker möta utmaningarna i personalpolitiken på flera sätt, bland annat genom insatser för en god arbetsmiljö som möjliggör ett hållbart arbetsliv. Det är viktigt att vi jobbar långsiktigt och i nära samarbete med  medarbetare, chefer och fackliga företrädare.

Min vision är att med de krafttag vi tar skapa en personalpolitik som ger en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Detta ska i sin tur leda till att alla som arbetar för Landstinget Västmanland ska vara nöjda med sitt jobb och stolta att ha landstinget som arbetsgivare.

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-16 16:16