Denise Norström

Denise Norström föddes i Helsingfors men kom i tidig ålder till Västerås. Där växte hon upp och har blivit kvar.

Denise har en bakgrund som montör på ABB i Västerås, där hon också varit fackligt aktiv. Det fackliga blev sedan ett heltidsarbete i över tio år. Under denna tid var hon även engagerad i politiken, främst i Västerås stad. 2002 blev hon heltidspolitiker och landstingsråd i Västmanland.

Idag är Denise landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget Västmanland.

Vad är ditt ansvarsområde?

Som ordförande i landstingsstyrelsen har jag det övergripande ansvaret för landstingets ekonomi. Jag är det landstingsråd som har frågorna finans och ekonomi. Det innebär förstås ett stort ansvar och en övergripande syn på verksamheterna, men det är något jag gillar och tycker är intressant.

Vilka utmaningar ser du för dina områden och vad är din vision för framtiden?

Den kanske största utmaningen är den kostnadsökningen i sjukvården som delvis beror på den tekniska utvecklingen. Den tekniska utvecklingen bidrar till att vi kan göra mer och få nya effektiva läkemedel, men det är väldigt dyrt. För oss handlar det om att prioritera rätt och att vi nationellt får ett bättre system för införande av nya läkemedel.

Vi har förstås flera åtgärder för att nå balans i budget, och jag är övertygad att vi genom dessa och med hjälp från expertisen i verksamheterna kommer kunna lösa detta i framtiden.

Min vision är ett ekonomiskt starkt landsting som byggs på en socialdemokratiskt politik. En jämlik vård för alla och ett hållbart landsting för framtiden med  nöjda medarbetare, resenärer och patienter.

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-05 09:01