Tommy Levinsson

Tommy Levinsson är född i Viby och flyttade till Västerås 1975, där han bor än idag. Tommy har en bakgrund som bagare och från arbete på arbetsförmedlingen.

I politiken har Tommy länge varit aktiv i Västerås stad, som ledamot i kommunfullmäktige och i tekniska nämnden. Han har även suttit i Västerås kommunstyrelse.   

Idag är Tommy landstingsråd i Landstinget Västmanland.

Vad är ditt ansvarsområde?

Jag har flera ansvarsområden. Det är främst kollektivtrafiken, kostverksamheten och varuförsörjningen.

Jag sitter i styrelsen för Tåg i Bergslagen, Mälab, Transitio och Mälardalsrådet. Dessa uppdrag är alla kopplade till tåg- och bussverksamheten. Arbetet med Kost handlar om maten vi serverar i vår verksamhet och varuförsörjningen köper in förbrukningsmaterial för sjukhusverksamheten.

Vilka utmaningar ser du för dina områden och vad är din vision för framtiden?

Utmaningarna är flera men möjligheterna är lika många.

Min vision är att hela länet skall ha möjlighet att växa,  att alla ska ha möjlighet att använda en modern, hållbar och fungerande kollektivtrafik. Vi ska även ligga i framkant när det gäller teknikutveckling, något som är möjligt eftersom vi äger både ett eget bussåkeri och egna tåg.

När det gäller kostverksamheten så är patientmaten en viktig del av läkeprocessen för människor i sjukvården. Här ligger vi i framkant och så ska det förbli.

I varuförsörjningen är det viktigt att vi kan göra smarta upphandlingar tillsammans med de landsting vi samarbetar med, så att vi kan lägga mer resurser på personal och mindre på material.

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-16 16:15