Studier

Studierna är en viktig del i Socialdemokraternas verksamhet och utveckling. Både organisationen och politiken utvecklas när medlemmar samlas för att lära nytt och diskutera. Här presenteras de studier som erbjuds av Socialdemokraterna i Västmanland under den närmaste tiden. Varmt välkommen med din anmälan!

Medlemsutbildning steg 1

Socialdemokraterna erbjuder medlemsutbildning för dig som vill diskutera aktuell politik, få nya kunskaper och knyta kontakter med både andra medlemmar och ledande förtroendevalda i Västmanland. Du får grundläggande kunskaper om
Socialdemokraternas politik, ideologi och organisation. Olika kurspass ger deltagarna inspiration och en bra grund för fortsatt engagemang i partiet. 

Steg 1-utbildningen består av en kvällsträff och en heldagsträff. Socialdemokraterna står för fika, mat och kursmaterial under dessa två tillfällen.  Välkommen med din anmälan till vastmanland@socialdemokraterna.se eller 021-10 17 20.

  • Partidistriktet håller en Steg 1-utbildning helgen den 7 juni  och 20 augusti i Fagersta. Läs mer

 

Medlemsutbildning steg 2

Du som gått steg 1 i medlemsutbildningen kan anmäla dig till steg 2. I steg 2 fördjupar du dina kunskaper och ditt engagemang i Socialdemokraterna. Kursens målsättning är att deltagarna efter genomgången kurs ska få flera verktyg för att aktivare kunna delta i partiarbetet, samt få inflytande över politikens innehåll. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik.

Steg 2-utbildningen genomförs under en helg, vanligtvis lördag-söndag. Socialdemokraterna står för logi, fika, mat och kursmaterial under utbildningen. Välkommen med din anmälan till vastmanland@socialdemokraterna.se eller 021-10 17 20.

  • Partidistriktet håller en Steg 2-utbildning helgen den 28-29 maj i Västerås
    Anmälan är nu stängd. Nytt tillfälle kommer i höst