Kongressdelegationen

Totalt är det 11 ombud från Bohuslän, varav 7 kvinnor och 4 män. Medelålder för våra ombud är 43 år och de har varit medlemmar i 136 år tillsammans och 12 år i genomsnitt i partiet. 2 st ombud är under 30 år och 3 st ombud är av utomnordiskhärkomst.

För 8 av ombuden är det första gången som deltagande ombud på en partikongress och ombuden är delaktiga i 5 av 1912 motioner som skall behandlas av partikongressen. 

_____________________________________________________________________

 

Eva Lott Andersson

Eva-Lott Andersson, Tanum
Sysselsättning: Livsmedelsarbetare
Facklig tillhörighet: Livsmedelsarbetareförbundet
Hjärtefrågor på Partikongressen: Omsorgsfrågor, allas lika värde och rätt.
Antal partikongresser: Jag har varit ombud på 1 partikongress tidigare.

 

João Escudeiro

João Escudeiro, Sotenäs
Sysselsättning: Platschef Ävja Stenbrott
Facklig tillhörighet: Unionen
Antal partikongresser: Jag har varit ombud på 1 partikongresser tidigare.

 

Alf Gillberg

Alf Gillberg, Uddevalla (delegationsledare)
Sysselsättning: Bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen
Facklig tillhörighet: Handels
Hjärtefrågor på Partikongressen: Rättvisefrågor såsom de ekonomiska villkoren för Hyresrätten, pensionärernas beskattning liksom färdriktningen för vårt välfärdssamhälle.
Antal partikongresser: Jag har inte varit ombud på någon partikongress tidigare.

 

Mohamed Hama Ali

Mohamed Hama Ali, Kungälv
Sysselsättning: Juridikstuderande
Facklig tillhörighet: JUSEK
Hjärtefrågor på Partikongressen påverka samhällsutvecklingen var det som en gång fick mig att engagera mig politiskt. Övertygelsen om att trygghet och tillväxt kräver jämlikhet och frihet.
Antal partikongresser: Jag har inte varit ombud på någon partikongress tidigare.

 

Rikard Andersson

Rikard Andersson, Mölndal
Sysselsättning: Snickare, studerande på kvällarna
Facklig tillhörighet: Byggnads
Hjärtefrågor på Partikongressen: Arbetsmarknadspolitik, Ungdomsarbetslöshet, Kampen mot rasism och rättvisefrågor.
Antal partikongresser: Jag har inte varit ombud på någon partikongress tidigare.

 

Maria Brauer

Maria Brauer, Öckerö
Sysselsättning: Undersköterska
Facklig tillhörighet: Kommunal
Hjärtefrågor på Partikongressen: Alla människors lika värde, solidaritet och rättvisefrågor ligger mig mycket varmt om hjärtat och det är det som är grunden till att jag är Socialdemokrat.
Antal partikongresser: Jag har inte varit ombud på någon partikongress tidigare.

 

Soraya Zarza Lundberg

Soraya Zarza Lundberg, Partille
Sysselsättning: Förskolelärare
Facklig tillhörighet: Lärarförbundet
Hjärtefrågor på Partikongressen: Skola, vård och omsorg och integrationsfrågor och rättvisefrågor.
Antal partikongresser: Jag har inte varit ombud på någon partikongress tidigare.

 

Janette Olsson

Janette Olsson, Stenungsund
Sysselsättning: Lärare
Facklig tillhörighet: Lärarförbundet
Hjärtefrågor på Partikongressen: är heltid för kvinnor, barnomsorg på obekväm arbetstid, stoppa barnfattigdom och att stoppa trafficking.
Antal partikongresser: Jag har inte varit ombud på någon partikongress tidigare

Maria Steen 

Maria Steen, Kungälv
Sysselsättning: Undersköterska
Facklig tillhörighet: Kommunal
Hjärtefrågor på Partikongressen: Mina stora intressefrågor är personalpolitik, välfärd och jobb.
Antal partikongresser: Jag har inte varit ombud på någon partikongress tidigare.

 

Åsa Karlsson

Åsa Karlsson, Munkedal
Sysselsättning: Studie och yrkesvägledare
Facklig tillhörighet: Lärarnas Riksförbund
Hjärtefrågor på Partikongressen: Barnperspektivet i sociala frågor, skatteutjämningssystemet, infrastruktur/kommunikation och ett levande landsbyggdsprogram.
Antal partikongresser: Jag har varit ombud på 1 partikongresser tidigare.

Cecilia Sandberg

Cecilia Sandberg, Uddevalla
Sysselsättning: Utvecklare
Facklig tillhörighet: JUSEK
Hjärtefrågor på Partikongressen: Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
Antal partikongresser: Jag har inte varit ombud på någon partikongress tidigare.

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-22 09:18