Kandidat - Kicki Mattsson

 

Kicki Mattsson, Kyrkomötet och Stift

1) Varför ställer du upp som kandidat för socialdemokraterna i kyrkovalet?
2) Vilka frågor är viktigast att driva?
3) Varför är det viktigt att gå och rösta?

1) Jag är socialdemokrat och tycker det är viktigt att vi som parti även finns med och driver svenska kyrkan. Det är viktigt för mig att vi sätter människors behov i centrum, att vi står upp för allas rätt och lika värde, att vi bekämpar klassklyftorna, att våra kulturskatter bevaras och att man bidrar till gemenskap och utveckling, med evangeliet som grund. Jag har arbetat många år inom kyrkan och att få uppleva ett rikt gudstjänstliv, musik och härlig gemenskap är viktig för mig.

2) Arbeta för solidaritet, socialrättvisa och en hållbar utveckling i närsamhället men även internationellt.
Arbeta för att visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i vår folkkyrka.
Arbeta för att motverka främlingskap och mobbing.
Arbeta med att förena goda traditioner med nytänkande så att fler kan känna sig delaktiga i församlingslivet.
Öppna upp för ett rikt utbud av barn och ungdomsverksamhet.
Öka den diakonala verksamheten.

3) Jag tycker det är viktigt att man går och röstar i kyrkovalet för att göra sin röst hörd. Allas röst är viktig, även om man bara går till kyrkan någon enstaka gång. Kyrkan är till för alla, därför är det viktigt att vi röstar så att de som styr vet vad medlemmarna vill ha för verksamhet i sin kyrka. Kyrkan finns till för alla och bedriver en bra och mycket varierad verksamhet för alla åldrar och för allas behov i olika skeden av livet. Så om du funderar på att inte gå och rösta vill jag bara säga: gå och rösta och gör din röst hörd, just din röst kan göra stor skillnad.

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-02 11:08