Styrelse för Lysekils Arbetarkommun

Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med partiets stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut.

Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

 

Ordförande: Ricard Söderberg  ricard@telia.com   070-2313696
       
Vice ordförande: Christina Gustafson    
       
Kassör: Klas Göran Henriksson    
       
Sekreterare: Klas Mellgren    
       
Ledamot: Annette Björmander    
     
 Studieorganisatör        
 och facklig ledare: Anders C Nilsson    
       
 Ledamot: Stefan Jansson    
       
 Ersättare:  Bo Göthesson    
       
   Göran Emanuelsson    
       
   Bengt Berntsson    
       
   Anders Söfting