Tjörn

Medlemsmöte
TISDAG 13 becember kl. 19:00

Humlans lokaler, lite julinspirerad förtäring serveras från klockan 18:30 
 

 • Kvällens tema är året som gått. Vi startar med en tillbakablick över årets händelser och har sedan en fri diskussion om det politiska året 2016.
 • Behandling av ev. inkomna motioner till distriktskongressen.
 • Nominering av Tjörns representanter till Kyrkomötet och stiftsfullmäktige.
 • Övriga aktuella politiska frågor.

 

 Varmt välkommen!

_________________________________________________________

 • Nästa år är det kyrkoval i Sverige. Det är dags att nominera personer till våra listor i Kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Lämna era nomineringar senast den 1 december till valberedningen.
  Sammankallande är Jan-Evert Halldin 070-643 01 71 e-post
  jan-evert.halldin@telia.com  
 • Det är dags att lämna in motioner till vårt nya partidistrikts vårmöte.
  Motioner skickas till Benny Halldin 0708-936611 e-post
  roset@swipnet.se senast den 1 december.

_________________________________________________________

Intresserad av av vara med S-kvinnor på Tjörn?

Intresserad - kontakta Rosalie Sanyang via mail  rosalie.sanyang@gmail.com

Möteskallelser via e-post  - har du lämnat din?

Skicka din e-postadress till christer.sunna@telia.com (Christer Olofsson) så att du också får kallelse.
Hälften av medlemmarna har inte lämnat e-postadressen. Att skicka via post är dyrt och tar tid.