Tjörn

Medlemsmöte tisdag 27 september kl. 19:00

Vi träffas i Humlans lokaler.
På dagordningen bland annat

  • Kvällens gäster är Åke Jacobsson och Carl-Ian Bissmark.
    Åke och Carl-Ian kommer att prata om bildandet av Södra Bohusläns räddningstjänstförbund.
  • Vi diskuterar vilka fler områden som kan lämpa sig för samverkan över kommungränserna.
  • Vi väljer våra representanter till det nybildade distriktets höstmöte som är den 1 november.
  • Övriga aktuella politiska frågor.

 

Kaffe serveras från 18:30

 Varmt välkommen!

_________________________________________________________

  • Politiskt intresserade ”daglediga” är välkomna till Humlans lokaler onsdagen den 28 september klockan 14.00 för en kaffe- och pratstund.
  • Boka redan nu in nästa AK-möte den 25 oktober.
  • Bohusläns Partidistrikt bjuder in alla medlemmar till Avslutningsfest den 22 oktober i Uddevalla. Det blir framträdande och dans, mingel, musik och buffé. Festbiljetten kostar 150:-, dryck köps till självkostnadspris. Anmälan till bohuslan@socialdemokraterna.se senast 9/10. Festbiljetten köper du antingen via PG 7829-5 eller swish 123 614 2806, glöm inte skriva namn på betalningen.
  • Hösten är studiernas tid. Vill du vara med anmäl dig till Hans Strandberg 070-952 31 19.

_________________________________________________________

Intresserad av av vara med S-kvinnor på Tjörn?

Intresserad - kontakta Rosalie Sanyang via mail  rosalie.sanyang@gmail.com

Möteskallelser via e-post  - har du lämnat din?

Skicka din e-postadress till christer.sunna@telia.com (Christer Olofsson) så att du också får kallelse.
Hälften av medlemmarna har inte lämnat e-postadressen. Att skicka via post är dyrt och tar tid.