S-företrädare, Tjörn

Här hittar du Socialdemokratiska företrädare i Kommunfullmäktige och i kommunala nämnder och styrelser.
Du finner även kontaktuppgifter till våra gruppledare.