Kommunala nämnder

Samhällsbyggnadsutskottet

Janette Lagervall
Claes Jansson
Leif Göbel

ersättare:
Nils Lackfors
Benny Andersson
Alma Nilsson

Säker- och Tryggutskottet 

Gunilla Nordberg

ersättare
Leif Göbel

Strategi- och framtidsutskottet

Benny Halldin
Gunilla Nordberg

ersättare:
Nils Lackfors
Robert Bull 

Barn- och utbildningsnämnden

Nils Lackfors

Nils Lackfors, vice ordförande
Lisbeth Eriksson
Maria Jacobsson
Svante Karlsson
Cecilia Månfagre 

Ersättare
Daniel Bull
Ulf Landström
Siv Ogeman

Kultur- och Fritidsnämnden

Alma Nilsson, vice ordförande
Tina Baudino
Ulf Mellin
Bert-Inge Nordberg 

Ersättare
Klaes Lundin-Eide
John Sporrong
Thomas Collberg

Socialnämnden

Robert Bull, vice ordförande
Thomas Collberg
Barbro Leidzen
Gerhard Bernhardsson
Anette L Johansson

Ersättare
Björn Sporrong
Lars Käck
Mikael Pettersson 

Myndighetsnämnden

Rikard Larsson, vice ordförande
Jan Berntsson

Ersättare
Oscar Andersson
Mona-Lisa Dahlberg

Valnämnd

Owe Berntsson, vice ordförande
Mona-Lisa Dahlberg
Tina Baudino 

Ersättare
Linnea Tallvik 

Överförmyndarnämnd

Ersättare
Oscar Andersson

Revision

Erling Alsin, ordförande
Anders Forsman