Styrelser & Bolag

Tjörns förvaltningsbolag

Benny Andersson, 2:e vice ordförande
Jeanette Lagervall, ersättare
Rigmor Friis 

Tjörns Hamnar AB

Mona-Lisa Dahlberg
Jan Berndtsson
Hans Strandberg, ersättare 

Tjörns Bostads AB

Rigmor Friis
Leif Göbel
Christer Tegemo, ersättare
LArs Lundin, ersättare 

Tjörns Måltids AB

Björn Sporrong, 2:e vice ordförande
Svante Karlsson, ersättare