Tankar från ordförande

2017-03-13

Så här i början av mars kan vi konstatera att våren verkligen är på väg. Solen värmer gott och dagar blir längre och längre.

 Inom kommunpolitiken är har budgetarbetet för 2018 startat. När vi tittar på verksamheterna är det framförallt Socialförvaltningen som dras med stora underskott. För 2016 var underskottet mot budget nästan 14 miljoner kronor. Majoriteten har insett vart det barkar och under året skjutet till 6 miljoner extra. Tyvärr måste man konstatera att det är för lite och för sent.

 Två oberoende konsultutredningar har visat att socialförvaltningens verksamhet skadas av för snäva budgetramar. Helt tydligt är att om vi ser 2016 års sociala verksamhet på Tjörn så hade (S) budgetalternativ varit långt mycket mer hållbart för såväl våra äldre som för våra skattebetalare än den borgerliga majoritetens oansvariga och oekonomiska politik.

 I budget 2017 har majoriteten inte tagit hänsyn till pris och löneökningar så nya stora underskott är att vänta. (S) kommer i vår budget verka för att socialförvaltningen får de ekonomiska möjligheterna de behöver för att utföra en vettig verksamhet.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2017-02-20

Februari har kommit och med det också ljuset. Vi märker att dagarna återigen blir längre och även om nätterna kan vara kalla så har solen styrka. Snart är våren här.

 Inom politiken blir skillnaderna allt tydligare, (M) har öppnat för ha samtal med (SD) som Anna Kindberg-Batra själv kallat ett rasistiskt parti. Opinionen ”belönade” enligt en undersökning (M) med ett stort ras och rekordlåga siffror.

 Hur som helst borde det framgå tydligt för alla att (SD) klart stödjer ett borgerligt alternativ i svensk politik. Lika klart har det blivit att Anna Kindberg-Batra är bered att sälja ut vilka politiska principer som helst för att få regera.

 För den som tror på allas lika värde och ett tydligt avståndstagande från rasism finns det bara ett statsminister alternativ och det är Stefan Löven.

 Låt oss hjälpas åt för att se till att han och vår regering får sitta kvar.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2017-01-23

När ni läser detta har ”tjugonde knut dansat julen ut” och Donald Trump har startat sina 4-år som USA:s president. Med andra ord är det hög tid att starta det politiska arbetet för 2017.

 2017 är ett valår det första av tre. Den 17 september 2017 väljer medlemmar i Svenska kyrkan de som på lokal-, regional- och riksnivå skall styra över kyrkan. Det är väl kanske onödigt att för er påpeka hur viktigt det är att vi får många socialdemokrater i ledningen för kyrkan. Nästa viktiga val blir i september 2018 när vi väljer vem som skall styra Sverige som land. Under 2017 måste vi inte bara lyckas bra i kyrkovalet utan vi måste också se över och vässa våra politiska program för det allmänna valet 2018.

 Vi behöver många som tar ett gemensamt ansvar för att göra 2017 till ett så bra år som vi någonsin kan, såväl i världen, Sverige som på Tjörn. Låt oss hjälpas åt, ingen kan göra allt men alla kan göra något.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-12-02 

Jag tycker julen kommer tidigare och tidigare för varje år. Kanske har det i år något att göra med den varma hösten som spelade oss ett spratt långt fram i september. Hur som helst är 2016 snart slut och det är dags att summera vad som hänt.

 Som vanligt finns det väl både bra och minder bra händelser att titta tillbaka på. På den positiva sidan kan vi se att i Sverige faller arbetslösheten och regeringen reparerar succesivt ett antal revor i vår välfärd. (S) vinner om än långsamt tillbaka väljare i opinionsundersökningarna. Jag tycker det känns tydligt att vi är på väg åt rätt håll.

 På den negativa sidan finns tyvärr mycket att räkna upp. Att kriget i Syrien inte verkar ta slut och idag varat längre än andra världskriget är en katastrof av stora mått. Själv har jag inte riktigt hunnit hämta mig från att USA valde Donald Trump till sin nästa president. Även om han efter sitt val mildrat några av sina uttalande så leder det till eftertanke om var vår värld kan vara på väg när en sådan politiker med avskyvärda åsikter kan få världens viktigaste politiska ämbete.

 Hur som helst är det vårt ansvar att göra 2017 till ett så bra år som vi någonsin kan, såväl i världen, Sverige som på Tjörn. Låt oss ge varandra det i nyårs löfte att vi i alla fall tillsammans skall försöka göra så gott vi kan.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-11-18

När jag skriver denna kallelse så är valet i USA över. Donald Trump kommer att vara USA:s nästa president för de kommande 4-åren. Personligen tycker jag det är förvånansvärt och djupt beklagligt att en person som uttryckt sig så förnedrande om så många kan få förtroende av nästan hälften av de amerikanska väljarna till att representera dem som landets president.

 Även om valet skett i ett annat land så är detta något som kommer att påverka oss mycket under de kommande 4 åren. När vi kommer ihåg president valrörelsen 2016 får vi inte glömma även de positiva inslagen. Personligen skall jag komma ihåg det starka intryck som Bernie Sanders gjorde på de unga i USA. Att en demokratisk socialist skulle på allvar kunna vara med och slåss om att bli demokraternas presidentkandidat var inget som jag hade vågat hoppas på för några år sedan.

 USA är verkligen ett land som kan överraska och vi har redan fått en afroamerikansk president. Jag tror trots Hillary Clintons förlust att vi också snart för första gången får se en kvinna på världens mäktigaste ämbete, kan det med den bakgrunden vara för mycket att hoppas på att vi 2020 eller 2024 också får se en demokratisk socialist som USA:s president.

 Den som lever får se. Hur som helst kan du vara med och diskutera vad världspolitiken, riks, region, kommunal och kyrkopolitiken får för konsekvenser för oss på Tjörn genom att delta på våra olika aktiviteter.

 Välkommen!

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-10-20

När jag skrev förra kallelsen så kunde vi i tidningarna läsa att (M) vill tillskjuta mer pengar till Tjörns skolar, detta för reparera de stora skador deras budgetbeslut från den 16 juni skulle ställa till med. Trots att det var uppenbart att det föreslagna budgetramen skulle leda till uppsägning med mellan 15-20 lärare (detta påtalades av (S) under budgetdebatten) så togs beslutet om denna låga ram av en majoritet i Tjörns kommunfullmäktige den 16 juni i år.

 Redan den 22 juni insåg en enig Barn- och utbildningsnämnd att man var tvungen att begära mer pengar. Detta är en begäran som vi självfallet stödjer.

 Nu kan vi konstatera att det inte föreslås några mer pengar från majoriteten till Tjörns skolor utan en istället föreslås en besparingsutredning som skall vara klar under februari 2017.

 Istället för detta ställer (S) på Tjörn konkreta förslag om:

  •  en utökning av skolans budgetram med 10 miljoner
  • en utökning av socialas budgetram med 20 miljoner
  • en tidigareläggning av viktiga investeringar som ex. ett nytt äldreboende
  • en ansvarsfull finansiering av våra satsningar


Vi vet att våra förslag har starkt stöd hos Tjörnborna men även hos en hel del av de som i kommunfullmäktige röstade för en majoritetens budget så sista ordet är inte sagt än hur det skall bli med budgeten för 2017.

 Alla medlemmar i (S) på Tjörn får i veckan ut den lokalt förankrade arbetarrörelse tidningen Ny Tid. Om du inte redan är prenumerant så passa på att se till så du får alla nummer nästa år. Tidningen är arbetarrörelsens röst i ett kompakt borgerligt mediallandskap och det är vår skyldighet att värna den en helårsprenumeration kostar 410 kronor.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-09-20

I tidningarna kan man läsa att (M) vill tillskjuta mer pengar till Tjörns skolar, detta för reparera de stora skador deras budgetbeslut från den 16 juni skulle ställa till med. Trots att det var uppenbart att det föreslagna budgetramen skulle leda till uppsägning med mellan 15-20 lärare (detta påtalades av (S) under budgetdebatten) så togs beslutet om denna låga ram av en majoritet i Tjörns kommunfullmäktige den 16 juni i år.

Redan den 22 juni insåg en enig Barn- och utbildningsnämnd att man var tvungen att begära mer pengar. Detta är en begäran som vi självfallet stödjer. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi både måste finansiera deras begäran om mer pengar till skolan och samtidigt inse att socialförvaltningen har ännu större problem att brottas med. Deras ekonomiska ramar är ännu snålare satta.

Därför föreslår vi en utökning av skolans budgetram med 10 miljoner och socialas budgetram med 20 miljoner räknat ifrån budgetbeslutet den 16 juni. Allt detta leder till att vi i Tjörns kommun måste riva upp budgetbeslutet från den 16 juni och seriöst ta fram en ny budget för 2017.

Inser man nu från (M) att deras tidigare beslut varit fel är vi självfallet beredda att konstruktivt arbeta fram denna nya budget. Det är en självklarhet för oss att ta ansvar och samtidigt värna såväl våra unga som gamla och andra utsatta gruppers behov.

Men sista ordet är inte sagt än. Den närmaste framtiden bjuder på en spännande tid då vi förtroendevalda (S):are skall göra vårt yttersta att visa på alternativ till den borgerligas nedskärnings politik som härskat på Tjörn de sista åren.

Även här skall vi visa att politik kan göra skillnad.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-08-22

Tjörns borgerliga majoritet röstade den 16 juni igenom sitt budgetförslag för 2017. Efter 6 dagar röstade en enig Barn- och utbildningsnämnd för att det behövs mer pengar inför 2017 än det som budget beslutet angav, annars riskerar 20 lärare att få lämna sina arbeten i Tjörns kommun. Till detta skall läggas Socialförvaltningens akuta problem inte minst tydliga i sommar inom hemtjänsten.

Två oberoende konsultutredningar har kommit fram till att Socialförvaltningen har för små budgetresurser för att driva en bra och effektiv verksamhet. Trots detta ville den borgerliga majoriteten i sin budget inte ens ge Socialförvaltningen tillräckligt med pengar för att täcka de kostnadsökningarna som kommer från normala pris och löneökningar inför 2017. D.v.s. nya besparingar skulle vänta om budgetbeslutet från 16 juni står fast.

Man kan med fog säga att det borgerliga budgetbeslutet från 16 juni är överspelat. Vad Tjörn behöver är en ny budget för 2017 och samtidigt en majoritet som kan genomföra denna budget. En ny budget måste bygga på att man säkerställer tillräckliga resurser till Skola och Sociala samtidigt som vi måste ha kontroll över vår ekonomi. Varje ny satsad krona måste finansieras.

Detta kan vi åstadkomma med en socialdemokratisk politik för Tjörn.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-06-01

 När jag skriver dessa rader hörs mycket tal om splittring inom den borgerliga alliansen på Tjörn. Deras budgetförslag verkar innehålla en skattehöjning på 50 öre och trots denna för majoriteten desperata åtgärd räcker inte deras pengar åt till skolan och de socialas behov.

(S) budgetförslag vill satsa mer pengar till skola och sociala utan att höja skatten. För att detta skall lyckas krävs tuffa besparingar men inte på våra gamla och andra utsatta grupper. Våra konkreta besparingsalternativ bygger på billigare inköp, färre mellanchefer, effektivare lokalutnyttjande av kommunalkontor m.m.

Den 16 juni tar Tjörns kommunalfullmäktige ställning till budgetalternativen. Hur det går kan du följa på plats på Billströmska folkhögskolan alt på webben. Mötet börjar 15.00.  

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-05-17

Första maj firades i Ellös! Allt var som det skulle röda fanor, vackert väder och inspirerande tal av Kenneth G Forslund, Gunilla Nordberg och Fabian Gustafsson. Stort tack till Orust arbetarekommun som i år stod värd för arrangemanget.

 På Tjörn arbetar vi nu med att ta fram en (S) budget för kommunen. Vi hoppas att den kommer att få ett sådant stöd i kommunfullmäktige att vi kan få en majoritet för den. Därför är det extra viktigt att du kommer på vårt medlemsmöte både för att ta del av innehållet men också för att påverka det slutliga beslutet.

Denna budget skulle kunna ge Tjörn en ny start med nya förutsättningar, något som vi alla skulle må bra av.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-04-14

”Första maj, första maj, varje sliten kavaj blir en mantel av strålande ljus” är ju välkända strofer i Hannes Sköld´s hyllningssång till Arbetarrörelsen och 1:a maj firandet. Nu får vi snart stämma upp i den sången igen och gemensamt gå ut och demonstrera för de värden som vi tror på.

 Efter alla Arbetarrörelsens segrar kanske man kan tro att 1:a maj demonstrationer skulle vara överflödiga på 2000-talet men faktum är att de känns allt mer angelägna än någonsin.

 På Tjörn kan vi demonstrera mot nedläggningen av Långekärrsskola och för en rimlig arbetssituation för vår äldreomsorgspersonal så att de kan ge en anständig vård av våra gamla.

 I regionen kan vi demonstrera för mer resurser till sjukvården och mot nedläggningen av vårdcentraler.

 I Sverige kan vi demonstrera för mer resurser till välfärden och mot de borgerligas förslag om sänkta löner.

 I världen kan vi demonstrera för fred och frihet och mot utsugning och krig.

 Så visst finns det saker att samlas för att både demonstrera för och emot. Det är viktigt att vi är många i den striden så passa på att kom med och att ta med dig ytterligare någon i din bekantskapskrets till vårt 1:a maj firande.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-03-11

Så här i början av mars kan vi konstatera att våren verkligen är på väg. Solen värmer gott och dagar blir längre och längre.

 Inom kommunpolitiken är nedläggningen av Långekärrs skola högaktuell igen. Förvaltningsrätten i Göteborg har konstaterat så allvarliga brister i hanteringen av frågan så man har beslutat stoppa nedläggningen.

 (S) har lyft frågan och vill ge elever och föräldrar arbetsro och nu besluta att skolan minst skall få vara kvar ett läsår till. Majoriteten vägrar och vill ta nya beslut för att lägga ner skolan redan till halvårsskiftet. Fortsättning följer.

 Annars börjar socialtjänsten i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet bli en allt viktigare fråga. Socialnämnden prognostiserar redan stora underskott för 2016, detta som brister i verksamheten blir mer och mer uppenbara. Frågan är när majoriteten skall inse att man inte kan behandla vare sig sin personal eller sina äldre på det sätt som man hör idag.

 I regionen beslutar den borgerliga majoriteten om besparingar inom vården och i riket föreslår samma borgerliga partier skattesänkningar på 64 miljarder kronor. Alla vi (S).are måste tydligt vissa att vi slår vakt om ett starkt samhälle som kan ge alla en god vård och en bra skolgång och att detta är viktigare än skattesänkningar.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-02-16

2016 har startat både med riktigt kallt väder och snöstorm för att någon vecka senare bli riktigt milt med solsken och t.o.m. en känsla av vår i luften.   

 Inom politiken kan man se ungefär samma variationer i Sverige är våra opinionssiffror inte så positiva. I USA och andra sidan har en demokratisk presidentkandidat som kallar sig demokratisk Socialist vind i seglen och vann t.ex. primärvalet i New Hampshire.

 Det enda vi vet säkert är att efter vinter kommer vår och jag är säker om nu amerikaner börjar förstå vitsen med en socialdemokratisk politik så har vi all möjlighet att nå ut till Tjörnborna med vårt budskap.

 På Tjörn fortsätter den borgerliga majoriteten sin kortsiktiga politik. På senaste kommunfullmäktigemötet blev det en diskussion om vi skulle bidra med pengar till den nya simhallen i Stenungsund. Allt för att våra kommuninnevånare skall kunna använda den på lika villkor med Stenungsundsborna. (S) har klart tagit ställning för att vi skall vara med i projektet men på den borgerliga sidan har bara Bo Bertelsen (M) uttalat sig att våra ungar kan bada där ändå.

 För att hålla dig informerad och samtidigt kunna påverka vår politik är det viktigt att du kommer på våra möten. Välkomna!!!

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2016-01-20

2015 blev ett väldigt turbulent år, både i Sverige och i Tjörns kommun. Att som Stefan Löven gjort regera på en borgerlig budget har tärt på förtroendet. När vi nu går in i 2016 har den första riktigt Socialdemokratiska budgeten börjat få genomslag. Reformer som avskaffandet av den bortre parentesen i sjukförsäkringen och höjning av a-kassan är bara två av de angelägna åtgärder som nu genomförts.

På Tjörn fortsätter den borgerliga majoriteten sin destruktiva politik. Nu senast har man tagit beslut att införa Intraprenad på Valåsens äldreboende. Felaktigt ”informerade” man på kommunens hemsida att beslutet var enhälligt.

(S)-representanterna voterade och reserverade sig mot beslutet. En förutsättning för en lyckad intraprenad är att personalen är med och aktivt vill verkan för införandet av intraprenaden, något som i dagsläget inte finns förutsättningar för på Valåsen.

Jag är säker på att 2106 blir ett bra år för (S) både i Sverige och på Tjörn. För att hålla dig informerad och samtidigt kunna påverka vår politik är det viktigt att du kommer på våra möten. På så sätt bygger vi ett starkt socialdemokratiskt folkrörelse parti för att gemensamt kunna möta framtidens utmaningar.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-12-08

Nu har den första snön kommit till Tjörn lagom till första advent. Det blåser mycket både utanför dörren och inom politiken. I Barn och utbildningsnämnden fick (S) budgetförslag stöd av Centerpartiets representant. Omröstningen utfall 7 mot 7 och ordförande fick använda sin utslagsröst för att kunna få igenom majoritetens budget.

 Om de 2 centerpartisterna i Kommunfullmäktige använder sina röster att stödja Långekärrs skola så kommer den att bli kvar. Samma förhållande gäller självfallet om 2 miljöpartister skulle rösta efter sin övertygelse och den åsikt de hade innan valet. Den 10 december vet vi hur de gör.

 Hur som helst är beslutet i kommunfullmäktige den 10 december bara de första ronden i spelet om Långekärrs skola. Helt klart är nu att man har fått ihop tillräckligt många namn för att frågan om en folkomröstning om skolornas framtid måste tas upp på kommunfullmäktige. Frågan kommer med andra ord att leva vidare för lång tid framöver.

 En annan fråga som jag tror inte kunnat undgå någon är flyktingkrisen i Världen. Stefan Löven har tvingats till mycket smärtsamma förändringar i svensk flyktingpolitik. Nu får kommunerna ett andrum i den akuta mottagningsfas man varit inne i under hösten. Nu gäller det att vi alla tar vara på detta och skapar en värdig och solidarisk integrationspolitik på Tjörn och i hela Sverige.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-11-16

Hösten och vintermörkret har på allvar kommit till Sverige och Tjörn. Att det blåser kallt kan väl alla konstatera, inom politiken föreslår den politiska majoriteten att Långekärr skola skall läggas ner den 1 juli 2016. Bleket skolan skall få vara kvar tillsvidare.

 Engagerade föräldrar har samlat in namn för att få tillstånd en folkomröstning om skolornas framtid. I början av november hade man fått 1900 namn från Tjörnbor som vill ha en folkomröstning. Frågan kommer med andra ord att leva vidare för lång tid framöver.

 En annan fråga som jag tror inte kunnat undgå någon är flyktingkrisen i Världen. Stefan Löven argumenterar i EU för att alla länder skall ta sitt ansvar. I Sverige slåss (S) för att alla kommuner skall hjälpas åt. Tjörns kommun som varit en av landets sämsta kommuner när det gäller att ta emot flyktingar skall nu äntligen skriva ett avtal med Migrationsverket om att årligen ta emot 45 personer med permanent uppehållstillstånd i kommunen.

 (S) på Tjörn har visat även om vi är i opposition så gör vår politik skillnad.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-10-12

När vi efter sommaren fått kommunens prognos för helåret 2015 ser vi ett underskott med 17 miljoner kronor inom Socialnämndens ansvarsområde. Socialdemokraterna på Tjörn har länge pekat på att Socialförvaltningen haft en alldeles för låg budgetram till sina uppgifter. Ännu värre ser det ut inför 2016 då man inte ens räknat upp budgeten med förväntande löne- och prisökningar. Detta samtidigt som vi har en allt åldrande befolkning.

 Kom till vårt spännande möte den 20 oktober då vi skall diskutera vad framtidens utmaningar innebär för äldreomsorgen och vad vi kan göra för att möta dem på bästa sätt.

 Skolfrågan är fortfarande aktuell och vi vet inte i skrivandets stund vad som majoriteten kommer att förslå för beslut. Händer det något kommer vi självfallet att diskutera detta på vårt möte.

 Hösten bjuder som jag påpekat tidigare på en spännande tid då vi förtroendevalda (S):are skall göra vårt yttersta att visa på alternativ till de borgerligas nedskärningar.

 Vi skall visa att socialdemokratisk politik kan göra skillnad.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-09-10

Trots att vi har en (S) ledd regering på riksplanet som genom sin budget skjuter till mer pengar till välfärden i kommunerna så har vi nedskärningar att vänta på Tjörn. Den borgerliga majoriteten på antagit en budget för år 2016 som kommer att kännetecknas av besparingar i Tjörns lokala välfärdsverksamhet.

De första förslagen har vi redan sett. De fria busskorten för fritidsresor har slopats trots att (M) så sent som i valrörelsen lovade att utöka de fria resorna.

Nu förslår våra tjänstemän att Långekärr skola skall läggas ner till årsskiftet och Bleket skolan inför höstterminen 2017.

Men sista ordet är inte sagt än. Den närmaste framtiden bjuder på en spännande tid då vi förtroendevalda (S):are skall göra vårt yttersta att visa på alternativ till de borgerligas nedskärningar.

En annan fråga som jag tror inte kunnat undgå någon är flyktingkrisen i Världen. Stefan Löven argumenterar i EU för att alla länder skall ta sitt ansvar. I Sverige slåss (S) för att alla kommuner skall hjälpas åt. Tjörns kommun är en av landets sämsta kommuner när det gäller att ta emot flyktingar detta med hänsyn tagit till vår befolkning.

Även här skall vi visa att politik kan göra skillnad.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-08-18

Sommarn har kanske inte bjudit på det bästa vädret men jag hoppas att det ändå varit en period av vila och återhämtning för oss alla.

Även om det är några dagar kvar på sommaren så står hösten för dörren med en rad spännande aktiviteter och politiska frågor att ta ställning till.

På riksplanet har vi äntligen fått igenom en (S) budget med förstärkningar till såväl äldreomsorg som skola. Detta är ett första steg att laga revorna i välfärden, det kommer dock att ta tid att bygga allt som raserats de senaste 8 åren. Sämre gick det för vårt lokala budgetförslag som röstades ner den 11 juni. Så trots mer pengar från vår regering kommer 2016 att kännetecknas av nedskärningar i Tjörns lokala välfärdsverksamhet.

Ett exempel på detta får våra elever uppleva redan under hösten. De fria busskorten för fritidsresor kommer att slopas trots att (M) så sent som i valrörelsen lovade att utöka de fria resorna.

Men sista ordet över hur 2016 kommer att se ut är inte sagt än hösten bjuder en spännande tid då vi förtroendevalda (S):are skall göra vårt yttersta att visa på alternativ till de borgerligas nedskärningar.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-06-08

Den borgerliga alliansen har lagt fram sin budget inför 2016. Vi kan konstatera att man inte ens tänker ge kostnadstäckning till pris och löneökningar till sociala och skolan. Socialförvaltningen begärde 310 miljoner kronor inför 2016 för att kunna bedriva en bra verksamhet för några av våra mest utsatta grupper. Majoriteten tycker 283 miljoner räcker och vill på det sättet spara 27 miljoner kronor.

 (S) budgetförslag vill satsa och anslår 320 miljoner kronor. Vi vill också spara men inte på våra gamla och andra utsatta grupper. Våra konkreta besparingsalternativ bygger på billigare inköp, färre mellanchefer, effektivare lokalutnyttjande av kommunalkontor m.m.

 Vi är övertygade om att kommunen kan spara pengar men inte mer än vi redan gjort på undersköterskor och hemtjänst. Det borgerliga budgetalternativet har även för oss oacceptabla besparingar i skolan men det är inom den sociala sektorn de riktigt stora nedskärningarna kommer att bli om majoriteten får sin vilja fram.

 Den 11 juni tar Tjörns kommunfullmäktige ställning till budgetalternativen. Hur det går kan du följa på plats i kommunhuset alternativt på webben. Mötet börjar 15.00.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-05-11

Regeringen har lagt fram sin Vårbudget och om decemberöverenskommelsen håller så blir det den första (S) inspirerade budgeten på drygt 8 år för Sverige!

 På Tjörn arbetar vi nu med att ta fram en (S) budget för kommunen. Vi hoppas att den kommer att få ett sådant stöd i kommunfullmäktige att vi kan få en majoritet för den.

 Detta skulle ge både Sverige och Tjörn en ny start med nya förutsättningar, något som vi alla skulle må bra av.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-04-15

Dagarna blir allt ljusare och den riktiga vårvärmen har kommit. 1:a maj står för dörren och vi gästas av Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson. Samling är 10.30 vid kommunkontoret i Skärhamn, därefter avmarsch till SAGA-huset 11.00 och tal när vi kommer fram. Vi får verkligen hoppas att vi får fint väder denna dag.

 När jag skriver detta har delar av regeringens vårbudget börjat bli känt för pressen. Dock har vi inte fått någon presentation av helheten än men när vi har vårt arbetarekommunmöte den 28 april hoppas jag att vi kan informera er om detta.

 Om de borgerliga partierna håller sig till decemberöverenskommelsen så kommer den första (S) inspirerade budgeten på mer än 8 år att bli verklig politik för Sverige. Detta ser vi verkligen fram emot.

 På Tjörn har en skolutredning föreslagit nedläggning av två ytterligare skolor. En 0-6 skola dvs Långekärr och en 7-9 skola dvs Bleket. Hur majoriteten på Tjörn vill göra med dessa förslag är väl ännu så länge inte helt klart men som ni ser finns det mycket att demonstrera för och emot på 1:a maj.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-03-10

Så här i början av mars kan vi konstatera att våren verkligen är på väg. Solen värmer gott och dagar blir längre och längre.

Inom kommunpolitiken har tyvärr ett nytt lågvattenmärke nåtts av majoriteten då de under årets andra kommunfullmäktigemöte, utan att ange anledning, förklarade att de inte hade förtroende för en av oppositionens kandidater till Tjörns Förvaltnings AB.

Att på detta sätt utan anledning angripa en person som inte har möjlighet att på Kommunfullmäktige försvara sig är mycket fegt. Till saken hör att den ledamot det rör sig om, Jan Johansson, gjorts sig känd för att tydligt peka på fel och brister i hanteringen av de kommunala bolagen.

Hade han avstått att peka på uppenbara fel hade han säkert fått fortsatt förtroende från majoriteten, tydligare än så kan väl inte inkompetensen i dagens kommunledning visas. Gå gärna in på www.tjorn.se och lyssna på detta KF-möte och hur majoriteten agerar. Spridd detta till arbetskamrater, vänner och grannar.

För att ytterligare försöka befästa den dåliga stämningen i kommunpolitiken gick Folkpartiets ordförande på Tjörn Anders Wernesten ut i pressen dagarna efter kommunfullmäktigemötet och hotade Benny Andersson med polisanmälan för ärekränkning. Det ärekränkande enligt Anders Wernesten är tydligen att ta upp och tydligt diskutera de fel som Bolagsordförande Anders Wernesten gjort sig skyldig till.

Det verkar som Folkpartiet trots sina nya majoritet är mycket nervösa och tvingas till det ena mer huvudlösa uttalande efter det andra. Vad det kan bero på kan vi än så länge bara spekulera om. Kanske får vi lagom till våren reda på ett och annat som förklarar deras beteende, det heter ju att det som göms i snö kommer upp i tö.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-02-16

Dagarna blir allt ljusare även om det fortfarande är en tydlig vintermånad och vi får vänta ännu ett tag på att den riktiga vårvärmen kommer.

På den politiska banan händer mycket. Göran Hägglund avgår som partiledare och det blåser minst sagt kallt kring Jan Björklund.

Regeringen har ju genom att den förlorade budgetomröstningen i början på december varit minst sagt bakbunden i sin första tid vid makten. I april skall riksdagen fatta beslut om vårbudgeten och om de borgerliga partierna håller sig till decemberöverenskommelsen så kommer vi få de första (S) inspirerade budgeten på mer än 8 år att bli verklig politik för Sverige. Detta ser vi verkligen fram emot.

På Tjörn har den blåa minoriteten med (MP):s hjälp beslutat stänga en samlingssal för dagbarnvårdare i Höviksnäs. Besparing på kort sikt 400 000 kronor på lite längre sikt en fördyrning. Samtidigt beslutar denna minoritet än en gång med hjälp av (MP) att skänka bort kommunal egendom för långt större belopp till några få fastighetsägare på Klädesholmen. Jag undrar hur denna galenskap skall få fortgå innan tillräckligt många av de borgerliga och kanske även (MP) kommer till sans vad de faktiskt beslutar om.    

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-01-13

Det blev som ni säkert alla vet inget nyval den 22 mars. Däremot en decemberöverenskommelse om de politiska spelreglerna för de kommande 8 åren i Sverige. Jag tror det var bra! För att citera Carl Bildt har vår regering nu gått från att vara en av Västvärldens svagaste, rent parlamentariskt, till att efter överenskommelsen bli en av de starkaste.

Med andra ord bra förhandlat Stefan Löven.

Vi får väl se om den nya samförståndsandan i riket också kan smitta av sig på Tjörns kommun. Personligen tror jag att vi skulle må bra av en januariöverenskommelse där vi kommer överens om såväl spelregler som ett antal politiska frågor på Tjörn. Tyvärr verkar detta med majoritetens senaste utspel som ganska avlägset. Troligare är kanske då att majoriteten vittrar sönder invändigt och att (S) kan ta över under mandatperioden.

Hur som helst så har ett nytt år börjat och med det en ny mandatperiod i styrelser och nämnder. Det är viktigt att alla Socialdemokrater såväl ordinarie som ersättare känner sig delaktiga i att forma vår konkreta politik i sina grupper. En förutsättning för detta är att man är med både som ordinarie och ersättare på såväl gruppmöten som nämndmöten.

Det har varit ett socialdemokratiskt kännetecken att vi varit såväl kunniga som välrepresenterade i de uppdrag vi åtaget oss. Låt oss alla hjälpas åt att så blir fallet även för den kommande mandatperioden.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2014-11-14

I dagarna har den nya (S) ledda regeringen lagt fram sin budget. Det är en kraftfull omsvängning av politiken bort från ständiga nedskärningar i välfärden. Till en politik som steg för steg lagar hålorna i välfärden.

 Trots att (S) och (MP) för första gången bildat en svensk regering är detta inte styrande för hur lokala (MP) politiker agerar. I regionen har (MP) bytt sida och valt att tillsammans med den borgerliga alliansen skapat ett nytt styre för Västra Götalandsregionen.

 På Tjörn verkar en del av (MP) försöka ta efter detta agerande och erbjuda sina röster till Martin Johansen och kompani. Vad de fått för detta är i skrivandets stund oklart. Det vi vet är att ett nytt utskott skall bildas i Kommunstyrelsen med ansvar för ”framtiden”, utskottet för en MP politiker som ordförande nämligen Azar Hedemalm.

 Jag hoppas för alla de medlemmar i miljöpartiet som jag vet verkligen brinner för deras politik att inte Azar har sålt ut deras röster för ett personligt kommunalt uppdrag. Tyvärr finns det till dags datum inget som talar för att Miljöpartiet de gröna på Tjörn fått igenom något mer.

 Hur som helst väntar en spännande period i politiken. Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöte

 
Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2014-10-13

I dagarna har den nya (S) ledda regeringen lagt fram sin syn på Sveriges finanser. Vi kan konstatera att ekonomin i riket inte alls är så bra som Anders Borg med flera ville påskina innan valet.

Trots detta hoppas vi att Magdalena Andersson kommer att komma med viktiga förstärkningar till vår gemensamma välfärd i sin Budget som presenteras senare under hösten.

På Tjörn har i skrivandets stund inte riktigt majoritets förhållanden klarnat och med det inte eller den politiska organisationen som skall gälla nästa mandatperiod. Skall de borgerliga partierna försöka styra vidare med ett aktivt stöd av (SD) eller ser vi fram mot blocköverskridande lösningar för Tjörns bästa?

När vi träffas till AK-möte den 21 oktober vet vi förhoppningsvis mer.

Hur som helst väntar en spännande period i politiken. Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöte.


Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2014-09-18

Nu är valet över. När jag skriver detta är de sista rösterna inte riktigt räknade än. Med valnattens siffror i kommunvalet på Tjörn fick vi 101 röster fler än 2010. Totalt valde 3108 Tjörnbor att rösta på oss.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla er som gjort detta möjligt!

Ett extra stort TACK vill jag passa på att rikta till vår valledare, Hans Strandberg, som gjort en fantastisk insats under hela vår valrörelse!

Tyvärr blev inte höstens val den (S)tora framgång som vi ville. Dock har den styrande (A)lliansen förlorat 4 mandat i kommunfullmäktige och med detta sin egen majoritet. (SD) har, på Tjörn precis som i riksdagen, blivit vågmästare. I skrivandets stund är det parlamentariska läget i Tjörns kommun minst sagt oklart. Kanske vet vi mer om vad som gäller vid mötet den 23 september.

Hur som helst väntar en spännande period i politiken både i landet, regionen och vår egen kommun. Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöten.


Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

 

2014-08-13

Nu är det bara en månad kvar till valet. Även om opinionsmätningarna verkar tyda på regeringsskifte så kan mycket hända ännu.

Vi behöver också stärka våra ställningar i Regionen och gå fram starkt i kommunen för att säkerställa en (S)ocialdemokratisk politik för alla på alla nivåer och områden.

Nu behövs verkligen att alla ställer upp och hjälper till i valarbetet. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Nedan följer en uppräkning över ett antal aktiviteter som du kan delta i men du kan också kontakta vår val ledare Hans Strandberg på telefon 070-952 31 19 för att få aktuell information vad som är pågång och vad du kan bidra med.

Förtidsröstningen inför höstens val börjar redan den 27 augusti och kan bland annat ske på kundcentrat i kommunkontoret Skärhamn.

Som sagt låt oss alla hjälpas åt att göra höstens val till en (S)tor framgång både i Landet, Regionen och i Tjörns kommun.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

 

2014-06-02

Valet till Europa parlament är över och vi kan summera hur det gick. På Tjörn gjorde vi ett valresultat som i landet i övrigt. (S) fick totalt 1 276 röster en ökning med 171 stycken mot 2009. Ett stort TACK till alla er som hjälpt till i valrörelsen på Tjörn.

 Valvinden blåser som i övriga landet från Vänster och kan om vi alla hjälps åt, leda till en förändring även på Tjörn. Men för att detta skall bli verklighet måste vi alla hjälpas åt under de 100 dagar som ligger framför oss.

 Förtidsröstningen inför höstens val börjar redan den 27 augusti och kan bland annat ske på kundcentrat i kommunkontoret Skärhamn.

 Som sagt låt oss alla hjälpas åt att göra höstens val till en (S)tor framgång både i Landet, Regionen och i Tjörns kommun.

 Hälsar Benny Halldin

________________________________________________________________

 

2014-05-15

Nu går valrörelsen för Europaparlament in i sitt slutskede. Alla som vill vara med utanför affärer och dörrknackning träffas på Humlan klockan 10.00 lördagen den 24 maj. Hjälps vi åt så vi blir riktigt många som visar att vi vill ha en förändring till ett rödare Europa.

 Glöm inte eller att gå att rösta och påverka andra av våra sympatisörer att göra det. Tidigare val har vi varit dåliga att just få (S) väljare att gå och rösta i EU valet. På Tjörn hade vi t.ex. runt 1000 (S) röster 2009 medan hela 3000 röstade på oss i kommunalvalet ett år senare.

 Förtidsröstningen har börjat och kan bland annat ske på kundcentrat i kommunkontoret Skärhamn.

 Som sagt låt oss alla hjälpas åt att göra detta val till en stor (S) framgång!

 

Hälsar Benny Halldin

________________________________________________________________

 

2014-03-11 

Efter en helt fantastisk helg så här i början av mars kan vi konstatera att våren verkligen är på väg. Något som tyvärr inte verkar vara fallet hos den styrande majoriteten på Tjörn.

 Under årets andra kommunfullmäktigemöte lyckades majoriteten avslå 9 motioner från (S) och (MP). Bland annat en som syftade till att ge alla barn en gratis kulturskola på Tjörn. Denna avgift på 500 kronor kanske inte känns så tung för de flesta men riskerar ändå att stänga ut en del barn från resurssvaga familjer. För Tjörns kommun rör det sig om runt 50 000 kronor som majoriteten inte ville satsa på våra barn. Samtidigt har man lagt över 8 miljoner kronor på att ändra entrén till kommunkontoret. Tydligare än så kan inte majoriteten vissa vilka prioriteringar som styr deras politiska beslutsfattande. Gå gärna in på www.tjorn.se och lyssna på detta KF-möte och hur majoriteten ser på våra förslag. Spridd detta till arbetskamrater, vänner och grannar.

 Att väljarna vill ha en förändring får vi fler och fler bevis på. Men jag tror ändå vi lurar oss om vi tror att allt är klart. Det behövs mycket hårt arbete för att vinna valet och med det åstadkomma en verklig förändring på Tjörn.

 Om vi alla hjälpas åt så är jag övertygad om att vi kan lyckas.

 Hälsar Benny Halldin

________________________________________________________________

 

2014-02-20

Just idag är det snö utanför mitt fönster men annars känns det som om våren är på gång speciellt när solen visar sig och värmer detta trots att almanackan inte kommit längre än februari.

 På Tjörn verkar majoriteten falla samman allt mer, något som visade sig extra tydligt på årets första kommunfullmäktigemöte. Gå gärna in på www.tjorn.se och lyssna samt spridd detta till arbetskamrater, vänner och grannar.

 Tjörn verkar ha fått ett kommunalt parti mindre. Nämligen Kommunalt Alternativ (KA). Kanske inte så underligt att partiets medlemmar ger upp när deras förtroendevalda röstar för den förda politiken i fråga efter fråga, allt från nedläggning av UCT till hela den kommunala budgeten. Så är man inget Alternativ kanske man inte med hedern i behåll kan gå till val igen under denna partibeteckning. 

 (S) på Tjörn har börjat året starkt med 5 nya medlemmar och om jag fått rätt information minst 2 till som är intresserade att gå med. Styrelsen har satt ett ambitiöst mål på att vi skall vara 200 medlemmar vid årsskiftet.

 

Låt oss alla hjälpas åt för att uppnå det!

/Benny Halldin

________________________________________________________________

2014-01-22

Nu har supervalåret 2014 börjat! Vad vi har framför oss är val till EU-parlamentet den 25 maj och till Riksdag, Region och Kommun den 14 september. Vintern och våren är den tid vi har på oss om vi vill få fram de kommunala frågorna till väljarna på Tjörn.

När väl sommaren är över så väntar en rekordkort valrörelse på 3-4 veckor där jag är övertygad att Regeringsfrågan i riket kommer att vara en av de viktigaste frågorna i media. Kommunala frågor om Äldreomsorg, Skola och utförsäljning av vår gemensamma mark längs kusten m.m. riskerar att hamna i skymundan. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att föra fram vår kommunala politik redan nu under vårkanten. En politik som jag är övertygad har ett starkt stöd hos Tjörnborna även hos de som kanske inte alltid röstar på oss i riksdagsvalet.

Om vi ändå skall säga något om den kommunala regeringen så har man i dagarna kunnat läsa om att Samhällets Bästa inte ställer upp i valet 2014. Detta tillsammans med andra förändringar i olika partier gör att vi redan nu innan valet kan säga att dagens kommunala majoritet på Tjörn har fallit samman. Nu gäller det att bygga upp en ny majoritet på Tjörn. För att detta skall bli med krafter som vill utveckla Tjörn och inte som idag avveckla vår gemensamma sektor så är jag övertygad att vi behöver ett starkt valresultat för (S) både i kommun, region och riksdag.

Låt oss alla hjälpas åt för att uppnå det!

Hälsar Benny Halldin

________________________________________________________________ 

2013-11-14

Nu blåser det lite kallt och höstregnen vräker ned. Vintern står för dörren men i Tjörns kommun kan man gott säga att det är vårstämning. Vi har äntligen fått igenom vårt fyra år gamla krav om egna datorer till alla elever i årskurs 7-9. Visserligen vill vi gå vidare och det som varit bra för fyra år sedan är inte i framkant i Sverige 2014. Särskilt gäller detta inom IT-området. Så vi tar nya tag och driver majoriteten framför oss.

 På samma sätt har majoriteten äntligen förstått att det inte är en fördel att leda listan över den högsta VA-taxan i Sverige. En beslutad höjning på 10% från och med 2014-01-01 prutades ner till först 5% och sedan till ingen höjning alls! Nu gäller det bara att lägga om verksamheten så vi långsiktigt kan hålla ner höjningarna och på sikt kanske sänka taxan. Samtidigt finns det mer att göra för att säkerställa rent vatten till våra abonnenter. Så även här tar vi nya tag och driver majoriteten framför oss.

 Inom sociala verksamheten på Tjörn har man succesivt minskat antal mellanchefer och på det sätt lyckats att begränsa majoritetens nedskärningar i verksamheten. Detta har majoriteten i varje budgetdebatt de senaste åren beskrivit som helt omöjligt, nu har sociala gått före och visat att detta är ett (S) framgångsrecept för att få mer ”indianer och färre hövdingar”. Detta kan bilda mönster för övrig kommunal verksamhet men även här får vi vara beredda att driva majoriteten framför oss.

Hälsar Benny Halldin 

________________________________________________________________ 

 

2013-10-17

Nu har hösten kommit på allvar och med det också förhoppningsvis den sista vintern med en borgerlig regering i Sverige och på Tjörn. På riksplanet är arbetslösheten och sjukskrivningarna högre än när de borgerliga tillträdde för 7 år sedan och ändå föreslår man samma politik då som nu. Nämligen skattesänkningar.

På Tjörn sitter de vid makten som utmärkt sig att säga NEJ till allt. Hade dagens majoritet fått bestämma hade vi inte haft någon ny väg till Skärhamn, inte något akvarellmuseum, inte ett kommunägt Sundsby m.m. inte så konstigt att det de lyckats åstadkomma är nedläggning av UCT, säga nej till datorer till våra elever, nej till fler resurser i äldreomsorgen m.m.

Skall vi ändra på allt detta såväl i kommunen som i riket måste vi bli fler. 100 kronor kostar det att bli medlem för resten av året och hela 2014. Hjälp oss fråga alla dina vänner, kollegor på jobbet, kompisar i föreningar etc. som fått nog av borgerligt vanstyre. Se till att de hjälper oss att ändra på politiken. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Vi behöver era e-post adresser för att kunna skicka ut information. Maila in din aktuella e-post adress till mig. Är det något du undrar om får du gärna höra av dig på telefon 0708-936611 eller mail roset@swipnet.se

Hälsar Benny Halldin 

________________________________________________________________

Tack alla ni som hjälpt till att göra kyrkovalet till en stor framgång på Tjörn!

Alla som delat ut Tjörnkuriren, ringt för att få folk att rösta , stått utan för affärer, deltagit i möten, tryckt material, lagt i brev, delat ut valsedlar m.m. ingen nämnd och ingen glömd!

Tillsammans gör vi skillnad! Låt oss komma ihåg det inför stundande val!

/Benny Halldin

________________________________________________________________

2013-09-12

Även om inte sommaren riktigt har släppt sitt grepp (i alla fall inte när jag skriver detta) så börjar det bli höst i almanackan. Det är knappt ett år kvar till valet och hög tid till att fundera vad vi vill skall hända i vår kommun, region och land. Även om det ser relativt bra ut i opinionen kan mycket påverka hur våra medborgare röster den 14 september 2014.

Vi kan också påverka vad som skall hända och för att detta skall lyckas måste vi bli fler medlemmar. Det är hög tid att fråga grannar, vänner, arbetskamrater m.fl. om inte de också skall bli medlemmar i vårt parti. Om vi alla hjälps åt kan vi lätt nå över 200 medlemmar på Tjörn innan valet 2014.

Jag vill redan nu be er reservera den 29 oktober för ett intressant Arbetarekommunmöte. Vi har då lyckats få Miquel Odner oppositionsråd från Kungälv som speciellt inbjuden gäst.

 

Är det något du undrar om får du gärna höra av dig på telefon 0708-936611 eller mail roset@swipnet.se

 

Hälsar
Benny Halldin

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-12 13:48