Kontakt


Distriktsexpeditionen


Adress
Göteborgsvägen 11
451 42 Uddevalla
Telefon: 0522- 393 40
E-post: expedition.bohuslan@socialdemokraterna.se

Catrin Wikblad
Försteombudsman
Telefon: 0522-393 42
Mobil: 0725-63 93 42
E-post: catrin.wikblad@socialdemokraterna.se

Ola Johansson
Valkrets- och facklig/politisk ombudsman
Telefon: 0522-393 45
Mobil: 070-293 93 45
E-post: ola.johansson@socialdemokraterna.se

Sara Björnson
Verksamhetsassistent
Telefon: 0522-393 43
Mobil: 076-10 393 43
E-post: sara.bjornson@socialdemokraterna.se

Mikael Bogsjö
Valkretsombudsman, placerad i Stockholm
Telefon: 08-786 61 02
Mobil: 0705-87 72 66
E-post: mikael.bogsjo@riksdagen.se

Nathalie Besér
Valkretsombudsman, placerad i Stockholm
E-post:  nathalie.beser@riksdagen.se