Styrelse

Distriktsstyrelsen 2014

Bild på styrelsen från 2014

Ordförande
Kenneth G. Forslund

E-post: kenneth.g.forslund@riksdagen.se

Vice ordförande
Karin Engdahl

E-post: karin.engdahl@vgregion.se


Kassör

Roger Hansson

E-post: hansson_roger@telia.com


Övriga ledamöter
 

Patrik Karlsson, studieansvarig

E-post: patrik.karlsson@molndal.se

 

Jan-Olof Larsson, facklig ledare

E-post: jan-olof.larsson@riksdagen.se

 

Kaisa Blank Nordmark

E-post: kaisa.nordmark@telia.com

 

Maria Steen

E-post: maria.steen@kungalv.se

 

Carin Oleryd

E-post: carin.oleryd@live.se

 

Maria Brauer
E-post: mariabrauer@telia.com

Anders Nilsson
E-post: anderscnilsson@hotmail.com

 

Ersättare 

Jenny Jansson

E-post: jennyjansson78@gmail.com

 

Hans Strandberg
E-post htms1951@gmail.com

 

Anna-Lena Heydar
E-post anna-lena.heydar@uddevalla.se

 

Alexander Hutter
E-post: alexander.hutter@hotmail.com

 

Solveig Hallin

E-post: solveighallin@hotmail.com

 

Mats Werner

E-post: mats.werner@harryda.se 

 

Oskar Josefsson

 

Jan-Vidar Seljegren

 

Inadjungerade

 

Catharina Bråkenhielm, riksdagsledamot

Marlene Segerson, ordförande Kvinnodistriktet

Jan-Åke Simonsson, ordförande Tro & Solidaritet, Bohuslän

Julia Dereli, ordförande SSU-Bohuslän