Karin Engdahl


Namn:
Karin Engdahl
Ålder: 42 år
Mobil: 070 910 29 07
E-post: karin.engdahl@vgregion.se
Hemsida: www.karinengdahl.wordpress.com 
facebook.com/karin.engdahl
 
Politiska uppdrag: Regionråd i Västra Götalandsregionen
 
Mina viktigaste politiska frågor som jag vill arbeta med:
Bekämpa orättvisor för att skapa ett samhälle där alla får plats. Alla barn har rätt till en god uppväxt. Sjukvården ska bli bättre på att se våld i nära relation. Västra Götalandsregionen ska erbjuda trygga anställningar. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.